AKTUALNOŚCI

Na ulicach Oksywska i Marynarska trwa uzupełnianie poboczy i roboty porządkowe.

ZRIB rozpoczął prace przygotowawcze do odtwarzania nawierzchni na ul. Pisarskiej.

Na ul. Zagrody nadal zakaz ruchu dot. odcinka od ul. Janowickiej.

UWAGA mieszkańcy ulic Oksywska, Marynarska i Zagrody.

Na Oksywskiej i Marynarskiej odnoszone są urządzenia (włazy kanałów, zasuwy) do poziomu przyszłej nawierzchni - zalecana ostrożność.

Na Oksywskiej wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. W godzinach 7.00 - 16.00 całkowity brak możliwości przejazdu. Po robotach nawierzchniowych na Oksywskiej, ekipa przemieści się na Marynarską (takie same ograniczenia).

Na ul. Zagrody - do końca przyszłego tygodnia w godzinach od 6.00 do 17.00 kontynuacja robót i ograniczeń (na odcinku od ul. Janowickiej).

Informacja ZRIB o robotach na najbliższe dni. Ul. Oksywska - odtwarzanie nawierzchni. Ul. Zagrody - budowa przepompowni. Odcinek od strony ul. Janowickiej zamknięty dla ruchu w godzinach od 7.00 do 15.00 lub dłużej (możliwa czasowa przejezdność).  

Na najbliższe dni ZRIB planuje realizację następujących zadań:
ULICA ZAGRODY - położenie warstwy wiążącej do końca odcinka i przerwa w pracach bitumicznych na czas budowy drogi technologicznej łączącej ul. Zagrody z ul. Pisarską.
ULICA OKSYWSKA - narada robocza z MZD (godz. 11.00) i rozpoczęcie odtwarzania nawierzchni.

 

Bronisław Szafarczyk

 

Projektant nowego przedszkola, które ma zostać zbudowane u zbiegu ulic Janowicka - Jasińskiego, przedstawił wizualizację tego obiektu. Przypomnijmy, że przedszkole powinno wkrótce powstać. Miasto na jego budowę przeznaczyło 3,3 mln zł w roku bieżącym, a na rok przyszły planuje się wydatki w wysokości 14 mln zł.