Koło Emerytów i Rencistów

Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Krakowa, gdzie jednym z punktów programu było zwiedzanie żydowskiej 

dzielnicy "Kazimierz".

Z okazji 125-lecia OSP w Hałcnowie wystąpił zespół teatralno-wokalny "HUMORESKA" 

Seniorzy wybrali się do kina, aby obejrzeć wspólnie film pt. " Młośc i Miłosierdzie"

w reżyserii Michała Kondrata, który opowiada niezwykłą historię powstania kultu Bożego Miłosierdzia –

dzieła życia świętej Faustyny Kowalskiej. Świadectwo polskiej zakonnicy, zapisane w słynnym na cały świat

„Dzienniczku” oraz cudowny obraz, który zleciła namalować, dały początek ogólnoświatowemu kultowi, który

rozprzestrzenił się pomimo papieskiego zakazu.

 Bilety do kina zostały dofinansowane  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu

ASOS - Edycja 2019 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywność Naszą Szansą".

 

 

 

 

W delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość wręczenia promes dla

przedstawicieli organizacji, które będą realizowały Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób

Starszych - ASOS (edycja 2019). W tym roku z terenu województwa śląskiego wsparcie finansowe w ramach

programu ASOS otrzymało 50 projektów na łączną kwotę 6 510 173,00 zł.

Wymienione projekty obejmują swoimi działaniami ponad 6 394 osób starszych, 

w tym 999 osób z niepełnosprawnością w starszym wieku.

Promesy w ramach rządowego programu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych) otrzymały w Bielsku-

Białej stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe z województwa śląskiego.

Wśród nich aż 16 z Bielska-Białej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.

 

Seniorzy wybrali się do teatru na piękne, patriotyczne widowisko " Gałązka Rozmarynu "  

Wyjazd został dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu ASOS -

Edycja 2019 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywność Naszą Szansą".

 

Podkategorie