Kącik Fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I Zasady konkursu fotograficznego.

1. Konkurs jest organizowany co miesiąc.

2. W konkursie może brać udział każdy z zarejestrowanych użytkowników naszego forum.

3. Zdjęcie z tytułem, nazwą użytkownika - przykład („tytuł zdjęcia” autor: fotoman) należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie maila wpisany powinien być temat edycji konkursu.

4. Każdy użytkownik może przesłać dwa zdjęcia. Termin nadsyłania zdjęć- każdy ostatni dzień miesiąca do godz. 23:59.

5. Zdjęcia zawierające wszelkiego rodzaju kryptoreklamę, oraz te, które  w swojej treści nie  przestrzegają  ustawy antyalkoholowej, lub w jakikolwiek sposób promują inne środki odurzające, nie będą dopuszczone do konkursu.

II Wymagania dotyczące zdjęć wysyłanych na konkurs.

1. Maksymalny wymiar zdjęcia to szerokość 900 pix wysokość 700 pix

2. Maksymalna wielkość pliku 244 KB

3. Zdjęcie nie może posiadać podpisu.

4. Nie ma żadnych wymogów, co do obróbki zdjęcia.

5. Zdjęcia muszą się odnosić do tematu jaki jest podany na dany miesiąc.

6. Zwycięzca danej edycji zobowiązany jest do przesłania zdjęcia w pełnej rozdzielczości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ';document.getElementById('cloak35ca1ac2109d3abad64c8740afc3f5a4').innerHTML += ''+addy_text35ca1ac2109d3abad64c8740afc3f5a4+'<\/a>'; w terminie do 5 dni od otrzymania informacji o wygranej – celem przygotowania do umieszczenia w dziale „Tapety”.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć na portalu www.halcnow.pl oraz na ich obróbkę - celem przygotowania do publikowania w formie tapet.

8. Na tapetach przygotowanych z wykorzystaniem zwycięskich zdjęć umieszczona zostanie informacja o tytule i autorze zdjęcia oraz napis www.halcnow.pl

III Po zamknięciu edycji stworzona zostanie przez fotomana ankieta, w której można będzie głosować na dwa zdjęcia.

IV Wybór tematów na poszczególne edycje miesiąca.

1. Wyboru dokona użytkownik naszego forum do którego zwróci się organizator konkursu – będzie to jedna z najbardziej udzielających się osób

V Nagrody

1. Zamieszczenie zwycięskiego zdjęcia, na głównej stronie naszego portalu internetowego.

2. Zamieszczenie zwycięskiego zdjęcia w dziale „Tapety” – z możliwością pobrania przez internautów.

3. Skromna nagroda (uzależniona od pozyskania sponsora) 

4. Spośród zwycięzców poszczególnych miesięcy zostanie wyłonione - „zdjęcie roku”, które zamieszczone zostanie w folderze lub kalendarzu, wydawanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa. Zdjęcie to musi jednak zawierać tematykę związaną z naszą dzielnicą.

VI Uwagi

1. Wszelkie wątpliwości co do zgodności nadesłanego zdjęcia z obowiązującym w danym miesiącu tematem oraz z niniejszym regulaminem rozstrzyga fotoman.

2. W przypadkach wątpliwych w zakresie niniejszego konkursu - fotoman ma zawsze rację

3. W przypadku dalszych wątpliwości rozstrzygnięcia następują w zgodzie z punktem VI.2. niniejszego Regulaminu.

Redakcja strony www.halcnow

Autor pierwszego  zdjęcia, wykonanego w 1826 roku,  francuz - Joseph Nicephore Niepce.

 

Krótka historia fotografii.

 

Postaram się ją podać krótko i treściwie, ale tak, żeby nie zanudzać :)

 

Prawdziwa historia fotografii zaczęła się już w starożytności, wtedy to używano pudełka z otworem zwanego "camera obscura" jako pomocy w malarstwie do wyznaczania perspektywy oraz przez astronomów do obserwacji słońca.

(Kamera obscura (z łac. ciemna skrzynka), składa się z zamkniętej skrzyni, obitej wewnątrz czarnym materiałem w celu zredukowania odbić wpadającej wiązki światła. Z tyłu znajdowała się matowa szybka, na której powstawał obrócony obraz. Mechanizm powstawania obrazu działał na zasadzie wyodrębnienia wiązki promieni, za pomocą małego otworku na przedzie skrzyni, które załamywały się na krawędziach tegoż otworu tworząc pomniejszony obraz na przeciwległej ściance.)

Pierwsze, bardzo niedoskonałe zdjęcie, przedstawiające dach stodoły i gruszę, zrobił w roku 1826 Francuz Joseph Nicephore Niecpce.

Ten pierwszy fotograf nazwał swe dzieło heliografią czyli ”obrazem namalowanym światłem słonecznym”. Pierwsze zdjęcia, które powstawały musiały być bardzo długo naświetlane – nawet do ośmiu godzin.

W dziewiętnastym wieku wykorzystano do wywoływania zdjęć zaczęto używać oparów rtęci, co skróciło czas jego naświetlania do pół godziny. Kolejnym milowym krokiem w dziedzinie fotografii było zastosowanie roztworu soli kuchennej do utrwalania obrazu.

Było to w roku 1837, a pomysłodawcą był Louis Jacąues Mande Daguerre. W 1839 roku Akademia Nauk w Paryżu opublikowała szczegóły wynalazku i tak rozpoczął się szybki rozwój fotografii, który trwa do dziś.

Od tej chwili rozwój fotografii jest coraz szybszy, firmy na skalę przemysłową produkują aparaty, obiektywy i materiały światłoczułe, powstają pierwsze migawki szczelinowe (1882 r.), w roku 1887 Hanibal Goodwin zastosował taśmę celuloidową jako podłoże do warstw światłoczułych, wcześniej używano płyt szklanych lub metalowych.

Następuje rok 1914 - Oskar Barnack konstruuje prototyp aparatu fotograficznego na perforowaną błonę szerokości 35 mm. Jedenaście lat później w 1925 roku firma Leitz w oparciu o prototyp Barnacka rozpoczyna przemysłową produkcję aparatu na błonę filmową perforowaną o wielkości klatki 24 x 36 mm. W roku 1928 powstaje pierwsza lustrzanka. W 1935 rok - firma Kodak wprowadza do sprzedaży pierwszy film barwny. W roku 1947 wchodzą na rynek pierwsze aparaty natychmiastowe - Polaroid.

W roku 1981 firma Sony skonstruowała aparat Mavica który zamiast filmu używał do rejestracji obrazu płytki magnetyczne, rok ten można uznać za początek ery aparatów cyfrowych a to już nie jest historia tylko teraźniejszość.