Nasi Sportowcy

Piotr Pieczora


Od 1 września uczy się w trzeciej  klasie Technikum Górniczego.

Tomasz Olma

 

Tegoroczny maturzysta. Trenuje w sekcji tenisa stołowego od początku jej istnienia.

 

Sara Baczewska

 

Uczy się w Gimnazjum nr 6 w Hałcnowie. Gra w tenisa stołowego.

Joanna Blachura

 

Gra w tenisa stołowego od 9 lat w PSKS Beskidy Hałcnów. Od września zaczyna swoją edukację w liceum.