AKTUALNOŚCI

1

Spotkanie noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia

I

2

Współpraca z akcją katolicką przy organizacji konkursu kolęd i pastorałek

I

3

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

III

4

Współorganizacja kiermaszu wielkanocnego

IV

5

Objęcie opieką P. Urszuli Sablik i użyczenie jej konta stowarzyszenia

I – XII

6

Działalność koła szachowego

I – XII

7

Organizacja konkursów szachowych:

- o puchar prezesa stowarzyszenia

- dla dzieci i młodzieży

VI

IX

8

Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia oraz administrowanie Hałcnowskiej strony internetowej

I - XII

9

Wielkanocne jajeczko członków i sympatyków stowarzyszenia

IV

10

Wycieczka członków stowarzyszenia

IX

11

Organizacja elem. wypoczynku letniego dla Hałcnowskich dzieci, emerytów i rencistów   oraz osób niepełnosprawnych

VI - IX

12

Spotkanie integracyjne członków i sympatyków stowarzyszenia – pieczenie ziemniaka

IX - X

13

Organizacja konkursów wiedzy o Hałcnowie, Bielsku – Białej i beskidach dla uczniów sp 28 i g 6

VI

14

Prowadzenie kroniki stowarzyszenia

I - XII

15

Całoroczna współpraca z:

- domem kultury

- placówkami oświatowymi

- kołem nr 7 emerytów i rencistów

- parafią, grupami parafialnymi

- radą osiedla „Hałcnów”

- osp hałcnów

- psks „beskidy”

- kołem honorowych dawców krwi

 

I - XII

16

Współpraca z parafialnym miesięcznikiem społeczno - religijnym „W moim kościele”

I - XII

17

Pozyskiwanie środków z 1 % na rzecz hałcnowskich placówek oświatowych

I-IV

18

Modernizacja strony www.halcnow.pl

 

19

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w tym przede wszystkim z hałcnowianami

-Wojciechem Kominiakiem – autorem książki „Hałcnów od a do z”

- dr. Grzegorzem Wnętrzakiem – historykiem i pracownikiem muzeum w bielsku-białej

- Anitą Zzymańską – dziennikarką i designerem

- Andrzejem Rojkiem – fotografikiem i kronikarzem

- Władysławem Mirotą – historykiem hałcnowa

I - XII

  Zapraszamy na miejskie uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja

DEFIBRYLATOR W SP 28 - W TROSCE O ZDROWIE I ŻYCIE !

Od dnia 19 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej realizowany jest międzynarodowy program publicznego dostępu do defibrylacji PAD (Public Access Defibrillation).

To wszystko udało się osiągnąć dzięki zakupowi nowoczesnego Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED (Automated External Defibrillator), czyli urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie skutecznej reanimacji. Analizuje ono rytm serca i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje poprzez elektrody impuls elektryczny umożliwiający powrót prawidłowego rytmu.

 

   

Urządzenie zostało zamontowane w centralnym miejscu szkoły, w szafce wyposażonej w alarm. Dodatkowo na terenie placówki znajdują się specjalistyczne oznaczenia, ułatwiające szybki dostęp do defibrylatora. W najbliższym czasie personel szkoły zostanie przeszkolony w zakresie obsługi tego urządzenia.

Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy prawdopodobnie pierwszą publiczną szkołą podstawową w Bielsku – Białej, która w swoim wyposażeniu posiada defibrylator AED. Co więcej – od tej pory Szkoła Podstawowa nr 28 należy do nielicznego grona placówek w Polsce posiadających wzmiankowany sprzęt.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa działa od lutego 2005 roku. Od 2008 r. mamy status organizacji pożytku publicznego uprawniający m.in. do zbierania 1% odpisu od podatku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyło 75 członków. Od 24 listopada 2016 r., po przyjęciu przez Zarząd rezygnacji p. Bronisława Szafarczyka z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu władze Stowarzyszenia stanowią:

ZARZĄD:

Edward Kołek             prezes

Iwona Gębała             wiceprezes

Renata Zuber             sekretarz

Krystyna Stanclik        skarbnik

Krystyna Kolabińska, Franciszek Nikiel, Robert Sroka, Grzegorz Szymik – członkowie;

KOMISJA REWIZYJNA:

Stefan Raszka przewodniczący

Zofia Bąk, Maria Satława – członkowie.

Dzięki hojności wielu darczyńców i pracy wolontariuszy udało się zrealizować znakomitą większość zaplanowanych działań. 

            Najobszerniejszym z działań była realizacja projektu „Dzieci, rodzice, dziadkowie- razem na turystycznym szlaku” współfinansowanego przez Gminę Bielsko – Biała (pozyskaliśmy od Urzędu Miejskiego Bielska – Białej 5 200 zł). Składało się nań 7 wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w których brało udział blisko 350 osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych). Trzeba tu dodać, że działania te nie byłyby możliwe bez bardzo aktywnej współpracy opiekunek szkolnych kół turystycznych z SP 28 - p. Marty Piwowarczyk i G 6 - p. Małgorzaty Stwory – a także p. Marii Satławy, przewodniczącej hałcnowskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz p. Emilii Włosińskiej – szefowej Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Panie te są także członkami naszego Stowarzyszenia. Dlatego gorące dla nich podziękowania od  Zarządu Stowarzyszenia.

POSADZĘ KILKA DRZEW W 2017 ROKU

Taka akcja została zainicjowana na facebooku przez naszą Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów - Panią Anitę Szymańską. Zachęcamy do przyłączania się do niej, do polubienia i czynnego uczestniczenia. Budujmy nasze zielone płuca!

Fanpage:  KLIKNIJ

Bielszczanie i Bielszczanki!
Już na początku lutego wykorzystaliśmy „roczny limit smogu”. Najwyższa pora na kolejny krok w walce o czyste powietrze dla nas wszystkich! Pokażmy, że problem katastrofalnej jakości powietrza w Bielsku-Białej nie jest nam obojętny i spotkajmy się razem w niedzielę, 26.02.2017 o godzinie 16.00, pod pomnikiem Reksia. Pokażmy, że chcemy konkretnych działań!