AKTUALNOŚCI

Potrzebujący są wśród nas. Przekażmy im 1% swojego podatku. 

Zakończyła się zbiórka rzeczy potrzebnej rodzinie z Hałcnowa, która ucierpiała w wyniku pożaru. Wciąż jednak można wesprzeć rodzinę finansowo.

W nocy z minionego czwartku na piątek doszło do groźnego pożaru przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej. W jego wyniku doszczętnie spłonęło poddasze wynajmowane przez czteroosobową rodzinę. Cały jej dobytek uległ zniszczeniu – na szczęście nikt nie ucierpiał. Spontaniczna akcja pomocy, zorganizowana przez parafię w Hałcnowie, Radę Osiedla Hałcnów i radnego Bronisława Szafarczyka spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców naszego miasta - i nie tylko. W ciągu dwóch dni do Domu Parafialnego w Hałcnowie przyniesiono tyle darów, że na wniosek poszkodowanych akcję można było już zakończyć. Równolegle prowadzona była bowiem także zbiórka darów w innej części Bielska-Białej, zorganizowana przez znajomą rodziny. Organizatorzy pomocy oraz poszkodowani proszą, by darów już nie przynosić. Podczas dwóch dni akcji zgromadzono najpotrzebniejsze rzeczy, które pozwolą rodzinie na start w nowym miejscu zamieszkania. Wiele osób zgłosiło się też oferując meble lub sprzęt AGD, listę tych ofert przekazano zainteresowanym.

Nadal jednak (do niedzieli 28 stycznia br.) prowadzona jest zbiórka pieniężna, która pozwoli rodzinie na zakup sprzętów potrzebnych do codziennego funkcjonowania. Osoby chcące wesprzeć akcję finansowo mogą wpłacić pieniądze na konto Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa:

Getin Noble Bank, nr 89 1560 0013 2353 8662 1000 0001 koniecznie z dopiskiem „POŻAR”.

Także 28 stycznia br. w Hałcnowskiej Bazylice po każdej Mszy św. prowadzona będzie zbiórka na ten cel. Całkowity przychód z akcji zostanie przekazany poszkodowanym.

W uzgodnieniu z zainteresowanymi podajemy numer telefonu do przedstawiciela rodziny (brat poszkodowanego): 530-870-223. Telefon czynny całą dobę.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w bezinteresowną pomoc.

Wczoraj późnym wieczorem doszło przy ul. Wyzwolenia (na Kopcu) do groźnego pożaru. Matce z dwójką dzieci (dziewczynki w wieku 8 miesięcy i 3 lata) udało się bezpiecznie opuścić budynek – obecnie przebywają na badaniach w miejskim szpitalu. Doszczętnie spłonęło poddasze budynku, a sam budynek najprawdopodobniej nie nadaje się do zamieszkania. Dzisiaj rano, wraz z ks. Piotrem Koniecznym – proboszczem naszej parafii, udałem się na miejsce pożaru, by spróbować ocenić potrzeby w zakresie udzielenia ewentualnej pomocy. Jak poinformował nas sąsiad (a zarazem właściciel posesji), w pożarze zniszczeniu uległy rzeczy osobiste i ubrania poszkodowanych. OSP Hałcnów i pozostali strażacy swoje w tym przypadku już zrobili, hałcnowska parafia oraz Rada Osiedla Hałcnów, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa  (i ja sam) deklarują daleko idącą pomoc. Wszystkim do głębokiego przemyślenia pozostawiam kwestię udzielania pomocy potrzebującym i głoszonych przy tej okazji opinii – niezależnie od głoszonych poglądów, wyznań i przekonań. Nie warto dla hejtu wykorzystywać czyjegoś nieszczęścia. Pomagać zaś zawsze warto.

Bronisław Szafarczyk

 

 

 

Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia (na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta) postępuje znacznie szybciej, aniżeli zakładano. Sprzyjają temu odpowiednie warunki pogodowe. Rozpoczęto już układanie nawierzchni z kostki betonowej. 

W środę 10 stycznia 2018 r. otwarto w MZD oferty przetargowe na budowę ulicy KDZ-1, czyli ulicy Nowohałcnowskiej (wraz z przyległym układem komunikacyjnym). Inwestor przeznaczył ok. 17,7 mln zł na realizację zadania, które ma zostać zrealizowane w 660 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma udzielić gwarancji jakości swoich robót na 96 miesięcy. W przetargu uczestniczyły cztery firmy wykonawcze:
1. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Wrocław) - oferta na ok. 13,5 mln zł brutto.
2. Alpine Bau Czechy (Żywiec) - oferta na ok. 17,4 mln zł brutto
3. Eurovia Polska SA (Bielany Wrocławskie, Kobierzyce) - oferta na ok. 14,6 mln zł brutto
4. PW Radex Sp. z o.o. (Bielsko-Biała) - oferta na ok. 12,36 zł brutto.
Teraz nastąpi sprawdzanie poprawności złożonych ofert, a jeżeli wszystko będzie poprawne i nie zostaną złożone jakieś protesty, to podpisanie umowy z wykonawcą robót powinno nastąpić najdalej w drugiej połowie lutego. 

Na ul. Janowickiej, na pętli autobusowej w rejonie granicy pomiędzy Janowicami a Hałcnowem, ustawiono odnowiony krzyż, który wiele miesięcy temu zniszczony został wskutek wypadku drogowego. Z przezorności jednak krzyż odsunięto nieco od jezdni ulicy. 

 

FOTO: strona internetowa Gminy Bestwina