UWAGA mieszkańcy ulic Oksywska, Marynarska i Zagrody.

Na Oksywskiej i Marynarskiej odnoszone są urządzenia (włazy kanałów, zasuwy) do poziomu przyszłej nawierzchni - zalecana ostrożność.

Na Oksywskiej wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. W godzinach 7.00 - 16.00 całkowity brak możliwości przejazdu. Po robotach nawierzchniowych na Oksywskiej, ekipa przemieści się na Marynarską (takie same ograniczenia).

Na ul. Zagrody - do końca przyszłego tygodnia w godzinach od 6.00 do 17.00 kontynuacja robót i ograniczeń (na odcinku od ul. Janowickiej).