POSADZĘ KILKA DRZEW W 2017 ROKU

Taka akcja została zainicjowana na facebooku przez naszą Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów - Panią Anitę Szymańską. Zachęcamy do przyłączania się do niej, do polubienia i czynnego uczestniczenia. Budujmy nasze zielone płuca!

Fanpage:  KLIKNIJ