Jak się okazuje, wykonawca robót zwrócił się do inwestora inwestora (AQUA SA) o przesunięcie terminu realizacji inwestycji, motywując niekorzystnymi warunkami pogodowymi. AQUA analizuje wniosek o podpisanie aneksu do umowy. Najprawdopodobniej więc opóźni się realizacja przyłączy domów i rozliczanie urzędowych dotacji do tych przyłączy. Wkrótce spodziewane jest oficjalne stanowisko AQUA w tej sprawie i nowy terminarz składania wniosków o dotacje.