Na ul. Janowickiej, na pętli autobusowej w rejonie granicy pomiędzy Janowicami a Hałcnowem, ustawiono odnowiony krzyż, który wiele miesięcy temu zniszczony został wskutek wypadku drogowego. Z przezorności jednak krzyż odsunięto nieco od jezdni ulicy. 

 

FOTO: strona internetowa Gminy Bestwina