Na najbliższe dni ZRIB planuje realizację następujących zadań:
ULICA ZAGRODY - położenie warstwy wiążącej do końca odcinka i przerwa w pracach bitumicznych na czas budowy drogi technologicznej łączącej ul. Zagrody z ul. Pisarską.
ULICA OKSYWSKA - narada robocza z MZD (godz. 11.00) i rozpoczęcie odtwarzania nawierzchni.

 

Bronisław Szafarczyk