AKTUALNOŚCI

Niestety, wykonawca robót odnotowuje spore opóźnienie w realizacji zadania. W związku z tym zmianie ulegają terminy wykonywania przyłączy budynków do kanalizacji oraz pozyskiwania dotacji na ich wykonanie. Poniżej informacja AQUA SA zawierająca najnowsze ustalenia dotyczące tej sprawy.

Jak się okazuje, wykonawca robót zwrócił się do inwestora inwestora (AQUA SA) o przesunięcie terminu realizacji inwestycji, motywując niekorzystnymi warunkami pogodowymi. AQUA analizuje wniosek o podpisanie aneksu do umowy. Najprawdopodobniej więc opóźni się realizacja przyłączy domów i rozliczanie urzędowych dotacji do tych przyłączy. Wkrótce spodziewane jest oficjalne stanowisko AQUA w tej sprawie i nowy terminarz składania wniosków o dotacje.

Wreszcie rozpoczyna się odtwarzanie nawierzchni bitumicznych na ulicach bocznych - które będą podczas robót nieprzejezdne! Pamiętajcie o objazdach - o których powinno informować odpowiednie oznakowanie.