AKTUALNOŚCI

Niestety, kolejne przesunięcie terminu dla rozpatrzenia odwołań od decyzji środowiskowej dla budowy drogi S1. Tym samym odwleka się podjęcie decyzji o wspólnym projektowaniu i budowie obwodnicy centrum Hałcnowa.

 

 

Na wczorajszym zebraniu AQUA przekazała najważniejsze informacje na temat inwestycji:
- zadanie dofinansowane jest z funduszy europejskich
- obejmuje budowę 29 km sieci kanalizacyjnej (w tym 26 km w Hałcnowie), przebudowę16 km sieci wodociągowej
- budowę 5 przepompowni i przebudowę 2 przepompowni
- modernizację oczyszczalni w Komorowicach
Termin ukończenia: pierwsza połowa 2020 r.
Koszt: 36,8 mln zł brutto, dofinansowanie z Funduszu Spójności: 18,1 mln zł.
Więcej szczegółów znajduje się w prezentacji, która została zamieszczona na naszym forum:  TU KLIKNIJ

 

Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia,

poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów,

zrozumcie sens życia i potęgę rodziny,

otwórzcie serca i wpuście ptaki nadziei.

 

Świąteczne życzenia składa Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa oraz Redakcja strony.

Zebranie Sprawozdawcze RO Hałcnów 7 marca 2018 r.

Bielsko-Biała, 21.02.2018 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA „HAŁCNÓW” W ROKU 2017