AKTUALNOŚCI

Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia (na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta) postępuje znacznie szybciej, aniżeli zakładano. Sprzyjają temu odpowiednie warunki pogodowe. Rozpoczęto już układanie nawierzchni z kostki betonowej. 

W środę 10 stycznia 2018 r. otwarto w MZD oferty przetargowe na budowę ulicy KDZ-1, czyli ulicy Nowohałcnowskiej (wraz z przyległym układem komunikacyjnym). Inwestor przeznaczył ok. 17,7 mln zł na realizację zadania, które ma zostać zrealizowane w 660 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma udzielić gwarancji jakości swoich robót na 96 miesięcy. W przetargu uczestniczyły cztery firmy wykonawcze:
1. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Wrocław) - oferta na ok. 13,5 mln zł brutto.
2. Alpine Bau Czechy (Żywiec) - oferta na ok. 17,4 mln zł brutto
3. Eurovia Polska SA (Bielany Wrocławskie, Kobierzyce) - oferta na ok. 14,6 mln zł brutto
4. PW Radex Sp. z o.o. (Bielsko-Biała) - oferta na ok. 12,36 zł brutto.
Teraz nastąpi sprawdzanie poprawności złożonych ofert, a jeżeli wszystko będzie poprawne i nie zostaną złożone jakieś protesty, to podpisanie umowy z wykonawcą robót powinno nastąpić najdalej w drugiej połowie lutego. 

Na ul. Janowickiej, na pętli autobusowej w rejonie granicy pomiędzy Janowicami a Hałcnowem, ustawiono odnowiony krzyż, który wiele miesięcy temu zniszczony został wskutek wypadku drogowego. Z przezorności jednak krzyż odsunięto nieco od jezdni ulicy. 

 

FOTO: strona internetowa Gminy Bestwina

WSZYSTKIM HAŁCNOWIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY SZAMPAŃSKIEJ ZABAWY SYLWESTROWEJ, A W NOWYM , DWA TYSIĄCE OSIEMNASTYM ROKU, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, SZCZĘŚCIA, ZDROWIA I MIŁOŚCI

Z okazji cudownych Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku

wszystkim Mieszkańcom Hałcnowa życzymy błogosławieństwa Bożej Dzieciny,

zdrowia i wszelkiej pomyślności 

 

Zarząd Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.