AKTUALNOŚCI

Informujemy, że od 07 do 28 stycznia, w Biurze Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 6) został wyłożony do publicznego wglądu projekt najnowszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Pliki pdf Studium można znaleźć na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta: 

http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/index.php/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu/377?fbclid=IwAR0Ev3hzjiaitdB7tjTgzLPAAIYILOCIHpI0PP1fhhNLZcHH-ex6kbbO7u8   

 

Od 2 stycznia 2019 wykonawca robót przystępuje do kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej. Oto ramowy harmonogram prac na poszczególnych ulicach:

 

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

 

 

W piątek 28 września 2018 r. w hałcnowskim przedszkolu pożegnano wieloletnią Dyrektorkę, Panią Krystynę Stanclik - która przechodzi na emeryturę. Były przemówienia, były występy przedszkolaków, były podziękowania, łzy wzruszenia i wiele kwiatów od licznie zebranych przedstawicieli władz i naszej lokalnej społeczności.

Pani Krysiu - dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

FOTO: B. Szafarczyk

Piękne i podniosłe uroczystości w hałcnowskiej Bazylice. W weekend 15 - 16 września obchodziliśmy 25-lecie koronacji Hałcnowskiej Piety koronami papieskimi, tradycyjny odpust i hałcnowskie dożynki. Braliśmy udział w festynie parafialnym, kolejnych Halcnowskich Dniach Sportu i wysłuchaliśmy zorganizowanych koncertów.