AKTUALNOŚCI

Uwaga Rodzice!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli oraz klas 1 w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy składać w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

 

 

 

 

 

W piątek 13 marca 2020 r. otwarto oferty na budowę ostatniego z odcinków drogi S1: Dankowice - Suchy Potok (B-B Hałcnów) o długości 12 km - wraz z węzłem Suchy Potok. Większość ofert mieści się w budżecie GDDKiA, która planuje podpisanie umowy z wykonawcą w połowie bieżącego roku. Prace budowlane planowane są na lata 2021 - 2023. Złożono 9 ofert, z czego 8 nie przekracza budżetu przewidzianego przez inwestora. GDDKiA planuje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w połowie bieżącego roku, a realizację zadania w latach 2021 - 2023. W ramach tej inwestycji miasto planuje budowę tzw. obwodnicy centrum Hałcnowa.