" Mała Pętla Beskidzka "- wycieczka dla osób starszych i mniej sprawnych oraz ich opiekunów.

 Dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu ASOS - Edycja 2020 w ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywność Naszą Szansą".