Dziadkowie, Babcie, Rodzice i Wnuki na turystycznym szlaku- Park Rozrywki Inwałd.

Dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu ASOS - Edycja 2020 w

ramach realizowanego przez P-SKS "BESKIDY" projektu "Aktywność Naszą Szansą".