Rada Osiedla Hałcnów ustaliła rejony, którymi opiekują się poszczególni jej członkowie. Do nich w pierwszej kolejności należy zgłaszać problemy, które zdaniem mieszkańców powinny zostać rozwiązywane przez Radę. Rejony te pokazuje poniższa mapa dzielnicy. 

Pozostałe rejony znajdują się pod opieką Przewodniczącej i jej Zastępcy.