Podziękowanie dla poprzedniej Rady Osiedla

Korzystając z okazji chciałam gorąco podziękować poprzedniej Radzie Osiedla, z panem Edwardem Kołkiem na czele, za cztery lata owocnej i służącej społeczności Hałcnowa pracy. Ilość załatwionych spraw, szereg podjętych inicjatyw i wypracowanie zasad współpracy z instytucjami działającymi w obrębie naszego osiedla, stanowi niezwykle cenny wkład w rozwój lokalnej społeczności. Wyrażam nadzieję na kontynuację rozpoczętych przez poprzednią Radę tematów i dalszą współpracę, której celem jest rozwój naszego Osiedla oraz integracja jego mieszkańców. Mam nadzieję, że nowa Rada sprosta oczekiwaniom mieszkańców Hałcnowa, których reprezentuje.

Wybór nowej Rady Osiedla

Członkowie nowej Rady Osiedla na posiedzeniu w dniu 2 czerwca b.r. wybrali w głosowaniu Zarząd Osiedla, który stanowią: Przewodnicząca Rady Osiedla – Anita Szymańska, Zastępca Przewodniczącej – Szymon Okamfer, Sekretarz – Monika Stanclik, Skarbnik – Krystyna Stanclik. Wybrana także została Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Nycz, Jarosław Nalewajek, Jerzy Raczek.

Komisje problemowe i dyżury radnych

Niezmienne pozostają terminy dyżurów w Radzie Osiedla, które wyglądają następująco:

I środa miesiąca, godz. 18.00 – 19.00: dyżur Radnego Rady Miejskiej, Bronisława Szafarczyka.

II środa miesiąca, godz. 18.00 – 19.00: dyżur dwóch Radnych Osiedlowych, podczas którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sprawy i interwencje.

III środa miesiąca, godz. 18.00 – 19.00: spotkanie Rady Osiedla

Ponadto sprawy można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, został utworzony specjalny adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zachęcam do skorzystania z tej formy komunikacji, sprawy zgłaszane na skrzynkę e-mail będą omawiane na Radzie Osiedla.

Podczas drugiego spotkania Radni osiedlowi zgłosili się do Komisji Problemowych, których zadaniem jest rozpatrywanie tematów z danego zakresu. Są to komisje: Infrastruktury, Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Środowiska, Komisja Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Oświaty i Kultury.

Plan pracy nowej rady

Obecnie Rada Osiedla zapoznaje się z rozpoczętymi tematami i podjętymi podczas poprzedniej kadencji inicjatywami. Przed nami cztery lata pracy na rzecz naszego osiedla. Wyrażam nadzieję na pracę intensywną, ale dającą satysfakcję w postaci zrealizowanych interwencji, rozwiązanych problemów i inicjatyw. Szczególne miejsce w pracach Rady zapewne znajdzie się dla tematów drogowych, w tym przygotowania do budowy drogi S1, która już teraz budzi sporo emocji, a której przebieg planowany jest przez naszą dzielnicę. Nie chcemy przy tym zapominać o kulturze, sporcie i rekreacji oraz o bezpieczeństwie w naszej dzielnicy. Jako reprezentanci mieszkańców, chcemy pamiętać o najmłodszych, jak i o najstarszych Hałcnowianach. Szczegółowy plan pracy zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

Budżet Rady Osiedla

W związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniej Rady Osiedla Hałcnów, budżet uchwalony przez poprzednią radę w lutym 2015 r. nie został przyjęty przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej do realizacji. W związku z tym dofinansowania wydarzeń planowanych na I półrocze 2015 roku nie mogły zostać zrealizowane. Wobec powyższego obowiązek sporządzenia nowego budżetu na 2015 rok obciąża nową RO, wybraną w wyborach z dnia 10 maja 2015 roku. Obecnie Rada Osiedla Hałcnów przystępuje do prac nad budżetem, który złożony ma być do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 lipca 2015 roku. Obejmował on będzie okres od września do grudnia 2015 roku. Kwota, jaką dysponuje Rada Osiedla, jest taka sama jak w ubiegłym roku i wynosi 5.000 zł. do dyspozycji zgodnej z Budżetem Gminy Bielsko-Biała.

Budżet Obywatelski

Ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Bielsko-Biała. Projekty można składać od 22 czerwca do 31 lipca 2015. Trzecia odsłona Budżetu Obywatelskiego opiera się na rozwiązaniach z pierwszej i drugiej edycji oraz przewiduje takie same kwoty na zadania ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Budżet Obywatelski wynosi w sumie 3.750.000,00 zł, przy czym ogólna pula środków finansowych została rozdysponowana według następujących zasad, obowiązujących także w drugiej edycji:

- kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,

- kwota 2.250.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. Kwota ta jest rozdzielona w częściach równych, po 75.000 zł na każde Osiedle.

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia. W tym zakresie pozostawiono rozwiązania przyjęte w poprzedniej edycji B.O.

W przypadku, jeśli z naszego osiedla zgłoszony zostanie jeden projekt osiedlowy, i uzyska on pozytywną opinię zespołu weryfikującego, wówczas zostanie zrealizowany bez konieczności głosowania. Jeśli jednak nie przejdzie pozytywnej weryfikacji, wówczas Hałcnów pozostanie bez realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Sytuacja, kiedy zgłaszane jest kilka projektów z danego osiedla, wymaga przeprowadzenia kampanii informacyjnej, a następnie głosowania mieszkańców.

Terminarz tegorocznej edycji wygląda następująco:

Składanie propozycji projektów: od 22.06.2015 do 31.07.2015

Weryfikacja i opiniowanie projektów: od 01.08.2015 do 02.10.2015

Głosowanie na zatwierdzone projekty: od 05.11.2015 do 13.11.2015

Ogłoszenie listy projektów: do 07.12.2015

Rada Osiedla ani jej członkowie nie mogą zgłaszać własnych projektów, służymy jednak wsparciem w konsultacjach, informacjach i pomocą w wypełnieniu wniosku.

Anita Szymańska, Przewodnicząca Rady Osiedla Hałcnów

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.