Z okazji Nowego Roku w Domu Kultury w Hałcnowie, odbyło się w miłej atmosferze  spotkanie Seniorów.

Przybyło około 200 osób , oraz licznie zaproszeni goście. Przybył  Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jarosław

Klimaszewski, radni : Szczepan Wojtasik, Karol Markowski, Bronisław Szafarczyk oraz Dyrektor MDK 

Zbigniew Hendzel. 

Składaliśmy sobie życzenia i wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

Wieczór uświetnił występ artystyczny grupy dziecięcej z DK Hałcnów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pomoc w organizacji wieczoru.