Karnawałowy bal seniorów.

Tradycyjnie, jak co roku odbył się bal karnawałowy seniorów, w którym wzięło udział ponad 80 osób.

W gościnnych murach SP 28 bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych. Był walczyk kotylionowy i

czekoladowy oraz loteria fantowa.

 Dziękując wszystkim za udział w biesiadzie zapraszamy gorąco do licznego udziału w następnych imprezach.