Uroczyste obchody Dnia Seniora rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice w Hałcnowie, a następnie spotkaliśmy się w

D.W."Bartek". 

Spotkanie dla seniorów dofinansowane było z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Edycja 2019 w ramach

realizowanego przez Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "BESKIDY" projektu "Aktywność Naszą Szansą".