Społecznośc Hałcnowa dziękowała Pani Krystynie Małeckiej za wieloletnią współpracę.