Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd, grają anieli,

Świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy Zarząd Koła Emerytów w Hałcnowie.