Rada Osiedla

 Idealne warunki do działania mają od jesieni do wiosny, dzień jest wówczas krótszy, a domownicy wracają do domu, kiedy już robi się ciemno. Nie oznacza to jednak, że włamania i kradzieże nie zdarzają się podczas dnia, złodzieje często obserwują swoje przyszłe ofiary i potrafią wykorzystać nawet stosunkowo krótką nieobecność domowników. Włamują się przez okna i drzwi balkonowe, które podważają łomami, znacznie je uszkadzając. Szybko plądrują mieszkanie, kradnąc głównie pieniądze, złotą i srebrną biżuterię, oraz laptopy i inny drobny sprzęt elektroniczny. Zniszczenia i  straty materialne są często bardzo duże, a w wielu przypadkach są to też straty niematerialne – poszkodowani tracą przedmioty o dużych wartościach pamiątkowych, do których czują wielki sentyment. Rada Osiedla Hałcnów, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jest w stałym kontakcie z policją oraz ze strażą miejską, uczestniczy też w szeregu spotkań z funkcjonariuszami tych służb.

Autobusy na Krzemionkach

 

W połowie października Miejski Zakład Komunikacyjny przekazał Radzie Osiedla pismo, w którym zawarto propozycje „rozszerzenia oferty przewozowej w rejonie Krzemionek”.  Zaproponowano wydłużenie w dni robocze niektórych kursów linii nr 17 z przystanku Witosa do przystanku Hałcnów Kościół oraz w dni świąteczne kilku kursów linii nr 13 z przystanku Witosa do przystanku Kościół i w kierunku przeciwnym. Propozycje te są obecnie analizowane przez Komisję Infrastruktury naszej Rady Osiedla – przy współudziale grupy inicjatywnej powołanej na spotkaniu w dniu 01 czerwca b.r. w Gimnazjum nr 6. Po wypracowaniu naszego stanowiska, RO będzie dążyć do kolejnego spotkania z MZK – celem doprecyzowania propozycji i ustalenia toku dalszego postępowania.

 

W konsekwencji pisma Rady Osiedla Hałcnów w tej sprawie skierowanego w czerwcu do Prezydenta Miasta, a także w wyniku starań radnego, pana Franciszka Nikla, dyrektor MZK zaprosił nas na spotkanie mające na celu przedyskutowanie problemu. Spotkanie takie odbyło się w czwartek  15 września, a z naszej strony uczestniczyli w nim: radny Franciszek Nikiel oraz Franciszek Lukas (grupa inicjatywna), Robert Rudnicki i Bronisław Szafarczyk (Rada Osiedla Hałcnów).

U progu nowej kadencji Rada Osiedla Hałcnów dokonała przeglądu większości dróg na terenie osiedla. Drogi podzielono na trzy grupy – drogi główne (Wyzwolenia, Witosa, Hałcnowska, Krzemionki i Janowicka), drogi ważne dla funkcjonowania osiedla (np. Zagrody, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów) i drogi boczne. Zgromadzono dane dotyczące ich stanu technicznego i ustalono pewną kolejność niezbędnych przebudów oraz remontów. RO corocznie może dysponować pewną kwotą z przeznaczeniem na wykonywanie niezbędnych prac na terenie osiedla. Najczęściej cała kwota przeznaczana jest na przeprowadzenie remontów dróg – w tym roku było to około 60 tys. zł.

Ulica Okręgowa podczas prac remontowych

 

W czwartek 15 września uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez komendanta Straży Miejskiej. Brali w nim udział przewodniczący lub ich zastępcy kilku rad osiedli naszego miasta. Spotkanie było raczej kurtuazyjne i miało na celu wzajemne poznanie się, aniżeli doprowadzenie do jakichkolwiek ustaleń, czy podejmowania decyzji.

Przy kawie i ciasteczkach wymieniliśmy uwagi o zasadach współpracy ze Strażą Miejską, podjęliśmy też próbę podyskutowania o problemach występujących w poszczególnych dzielnicach, a wymagających rozwiązania przy współudziale tej służby porządkowej. Niestety, klucz doboru rad zaproszonych na spotkanie był mało przemyślany, stąd problemy występujące na terenie jednych rad nie za bardzo interesowały pozostałych.