Rada Osiedla

W dniu 22 marca 2013 r. odbyło się  zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Hałcnów za rok 2012, na którym mieszkańcy zgłosili szereg wniosków i postulatów wymagających realizacji. Zgodnie z zapowiedzią, wnioski te przekazane zostały właściwym instytucjom. Na część z nich Rada Osiedla otrzymała już odpowiedzi – które publikujemy poniżej. 

 

Jak informuje portal Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ( KLIKNIJ ), nasza Rada Miejska uchwaliła nowe, niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 lipca 2014 r. W związku z tym właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości wspomnianej opłaty. 

O tym, jakie będą obowiązywać nowe stawki opłat, dowiemy się tutaj: STAWKI

Jakie zaś deklaracje dotyczą poszczególnych rodzajów budynków, dowiemy się tutaj: DEKLARACJE

Tam też pobrać można pliki zawierające stosowne druki.

Właściciele domów jednorodzinnych mają czas na złożenie deklaracji DGO-3 w terminie do 14 lipca 2014 r. Warto też przypomnieć, że dla budynków nowych, termin złożenia deklaracji to 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca. Również w terminie 14 dni należy złożyć nową deklarację w przypadku zaistnienia zmiany w liczbie mieszkańców.

Rada Osiedla Hałcnów

 

Skomentuj na forum:  KLIKNIJ

PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla „Hałcnów” – za rok 2012

(zapraszamy do dyskusji nad protokołem na naszym Forum: TUTAJ

Data zebrania: 22 marca 2013r. godz.17.00

Ilość mieszkańców dzielnicy Hałcnów uczestniczących w zebraniu: 85 osób, 14 gości (według załączonej listy-załącznik nr 1).

Przed i w trakcie zebrania wszystkim gościom przedstawiana była prezentacja multimedialna pod tytułem „Nasz Hałcnów-tu warto być…”, w której pokazano dzielnicę Hałcnów, jej urokliwe miejsca i główne inicjatywy społeczne, aktywności kulturalno-oświatowe, parafialne i sportowe.

Na wstępie zebrania Przewodniczy Rady Osiedla p. Edward Kołek powitał mieszkańców obecnych na zebraniu, a w ich i Rady Osiedla imieniu, gości przybyłych na zebranie:

 1. Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Zbigniewa Michniowskiego.
 2. Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej:

- p. Grażynę Staniszewską,

- p. Franciszka Nikla.

 1. Naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej p. Ryszarda Radwana.
 2. Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Bielsku-Biała oraz opiekuna RO w Hałcnowie p. Miłosza Jastrzębia.
 3. Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji

- asp. szt. Ryszarda Gajdę - Zastępcę Komendanta Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej,

- mł. asp. Damiana Rabę - dzielnicowego Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej.

 1. Przedstawicieli Straży Miejskiej Bielska-Białej: W.       Wojaczka i J. Jasińskiego.
 2. Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzeja Kostyńskiego.
 3. Przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Jarosława Lubowieckiego.
 4. Dyrektora do spraw inwestycji Spółki AQUA p. Jadwigę Halkę.
 5. Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej p. Bogdana Ogrockiego.
 6. Przewodniczącego Rady Osiedla w Komorowicach Śląskich p. Rymwida Mikulskiego.
 7. Członków Rady Osiedla „Hałcnów”.
 8. Wszystkie wyróżnione osoby.

Po powitaniu gości, przewodniczący RO p. Edward Kołek zaproponował, by współprzewodniczącym zebrania został p. Bronisław Szafarczyk (zastępca przewodniczącego RO Hałcnów). Wybrano również:

-protokolantów zebrania p. Roberta Rudnickiego oraz p. Marka Mielnika,

- Komisję Wniosków w składzie: p. Małgorzata Szymańska, p. Jan Nycz oraz p. Paweł Sikora.

Zebrani przyjęli powyższe propozycje.

Prowadzący zebrania p. Edward Kołek przedstawił planowany porządek zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla Hałcnów, który został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

Porządek zebrania

 1. Powitanie mieszkańców i zaproszonych gości.
 2. Powołanie prowadzących zebranie i protokolantów oraz Komisji Wniosków.
 3. Przedstawienie Porządku zebrania.
 4. Wyróżnienia i podziękowania.
 5. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego z działalności Rady Osiedla w 2012r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2012.
 7. Informacja o udzieleniu przez Radę Osiedla absolutorium dla Zarządu Osiedla.
 8. Dyskusja i pytania do Rady i do zaproszonych gości, wystąpienia mieszkańców Hałcnowawnioskami.
 9. Wystąpienia zaproszonych gości-odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców,
 10. Zakończenie zebrania.

 

            W piątek 22 marca 2013 r. odbyło się w hałcnowskim Domu Kultury kolejne zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla „Hałcnów”. Uczestniczyło w nim 85 mieszkańców i 14 zaproszonych gości. Spotkanie z mieszkańcami prowadzili przewodniczący RO Edward Kołek i zastępca przewodniczącego Bronisław Szafarczyk.

FOTO: fotoman (więcej zdjęć TUTAJ )

 

Rada Osiedla Hałcnów, po analizie materiałów dotyczących projektowanej drogi S1, wystosowała w dniu 15 listopada 2012 r. pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, wnioskując o opracowanie innego wariantu drogi - z przejściem pod ulicą Wyzwolenia. Prezydent Miasta Bielska-Białej, w piśmie do projektanta,  poparł stanowisko Rady Osiedla w tej sprawie.

Poniżej treści obydwu pism:

Treść pisma Rady Osiedla Hałcnów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

Dot.: dokumentacji budowy drogi ekspresowej S1 w na odcinku w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo
Pragnę poinformować, że Rada Osiedla Hałcnów przeanalizowała dokumentację budowy drogi ekspresowej S1, przedstawioną przez projektanta podczas konsultacji, jakie odbyły się w Domu Kultury w Hałcnowie, w dniu 17 września bieżącego roku oraz dostarczoną Radzie przez projektanta w postaci plików pdf.