Rada Osiedla

Od 24 czerwca 2013 r. trwają obligatoryjne konsultacje społeczne dotyczące nowych statutów osiedli (w tym Hałcnowa) oraz nowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady osiedla. Skończą się one 16 sierpnia 2013 r.

O ile "Statut Osiedla Hałcnów" niemal nie uległ zmianom i nie budzi naszych (tzn. członków RO Hałcnów) zastrzeżeń, to nowe "Zasady i tryb wyborów do Rad Osiedli" proponowane przez ratusz zawierają prawdziwie rewolucyjne zmiany. Otóż wybory do rad osiedli mają być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne, a to oznacza, że Radę Osiedla Hałcnów wybierać będziemy tak, jak wybieramy Radę Miejską B-B, Sejm RP czy europarlamentarzystów.

 

Rada Osiedla Hałcnów informuje, że Urząd Miejski w Bielsku-Białej przesłał kolejną informację odnoszącą się do wniosków zgłoszonych na zebraniu sprawozdawczym RO w marcu 2013 r. Tym razem cała informacja dotyczy zasad odprowadzania wód opadowych. Oto treść pisma, które skierował do nas Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Pan mgr Tadeusz Januchta:

Skomentuj, podyskutuj na Forum:  KLIKNIJ

Rada Osiedla Hałcnów z przyjemnością, ale i z satysfakcją informuje, że starania o wskazanie dojazdu do naszej dzielnicy na drodze ekspresowej S1 dobiegają szczęśliwego finału. Długa wymiana korespondencji w tej sprawie i wielokrotne interwencje telefoniczne przyniosły skutek – czego efektem jest zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach na umieszczenie nazwy „Hałcnów” na drogowskazach węzła Rosta. Oto pismo zawierające tę zgodę:

 

Prezydent Miasta Bielska Białej zawiadomił Radę Osiedla Hałcnów o rozpoczęciu prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzenego dla sporej części Hałcnowa. Oto to pismo:

Treść uchwały, o której informuje pismo:

Obszar objęty pracami pokazano w załączniku graficznym do uchwały:

Rada Osiedla prosi mieszkańców dzielnicy o zapoznanie się z treścią uchwały i o zgłaszanie wniosków oraz propozycji, które należałoby uwzględnić w pracach nad planem. Jak wynika z pisma, termin zgłaszania wniosków mija w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podyskutuj na forum: KLIKNIJTUTAJ