Rada Osiedla

Miejkski Zarząd Dróg w Bielsku-Buiałej poinformował nas o planach kontynuowania budowy chodnika przy ul. Janowickiej - aż do granicy miasta.

W piątek 28 lutego 2014 roku Rada Osiedla Hałcnów spotkała się w Domu Kultury z mieszkańcami naszej dzielnicy. Było to coroczne zebranie sprawozdawcze, na które zaprosiliśmy licznych gości.

 

 

 

 

 

 

 

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli m.in. panowie Stanisław Szwed- poseł na Sejm RP, Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielska-Białej, Ryszard Batycki- przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz jej wiceprzewodniczący - Przemysław Drabek, a także radni RM B-B panowie Leszek Wieczorek, Szczepan Wojtasik i Franciszek Nikiel, nasz hałcnowski przedstawiciel w Radzie Miejskiej B-B.

 

Na ulicy Krzemionki oraz na ul. Witosa wszystko już od wczoraj gotowe. Przystanki przygotowane, oczekują na potencjalnych pasażerów. Pod koniec dnia na słupkach umieszczono rozkłady jazdy – taka sama informacja umieszczona została na stronie internetowej MZK. Tutaj można się z nią zapoznać: ROZKŁADY JAZDY. Od dzisiaj rusza obsługa autobusowa tego rejonu naszej dzielnicy. Wydłużono linię autobusową nr 17 od ul. Witosa do kościoła oraz linię nr 13 od kościoła do ul. Witosa.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA 
 „HAŁCNÓW” W ROKU 2013
 

Rada Osiedla działała zgodnie z wytyczonymi na początku 2011 r. najważniejszymi kierunkami swej działalności w kadencji 2011 - 2015. Są to: 

  1. Poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu (dróg, oświetlenia, kanalizacji, komunikacji autobusowej, parku i placu zabaw, obiektów sportowychrekreacyjnych, itp.);
  2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne;
  3. Organizacja i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnychintegracyjnych dla mieszkańców Hałcnowa;
  4. Reagowanie na wszelkie propozycje, postulaty i interwencje zgłaszane przez mieszkańców osiedla;                                                                                                                                                                                                

W slad za poprzednią informacją (patrz artykuł: KOLEJNY PROBLEM ROZWIĄZANY) Rada Osiedla informuje, że w obrębie węzła Rosta (na drodze ekspresowej) pojawiły się wreszcie drogowskazy wskazujące dojazd do naszej dzielnicy. 

Tym samym został zrealizowany kolejny postulat zgłoszony przez mieszkańców na spotkaniach z Radą Osiedla.

Rada Osiedla Hałcnów

Skomentuj na forum: KLIKNIJ