Na budowie naszego hałcnowskiego miasteczka ruchu rowerowego roboty powoli, ale stale postępują. Zbliża się termin jego otwarcia, a tym samym termin kolejnego Hałcnowskiego Pikniku BRD. Tymczasem kończą się wakacje, dzieci pójdą do szkoły. Jeszcze rozkojarzone, jeszcze żyją wakacjami.

 Zdjęcie przedstawia obiecane dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych, z którego korzystają dzieci szkolne. Wprawdzie cztery miesiące po terminie, ale jest! Grunt, że zdążyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Teraz przejście na ul. Janowickiej jest juz z daleka lepiej widoczne.  

Zbliża się pierwszy po wakacjach dzień w szkole. Dzieci jeszcze rozkojarzone, jeszcze myślą o wakacjach. Zadbajmy o ich bezpieczeństwo na drodze, zwalniajmy kiedy widzimy takie oznakowanie. Tu zawsze może pojawić się dziecko, tu zasze może dojść do nieprzewidzianej sytuacji.

Bronisław Szafarczyk