W dniach 20 – 22 czerwca 2011 w Poznaniu zorganizowano niezwykle interesującą, ciekawą i bardzo potrzebną Konferencję Polskich Muzeów Historycznych

 

Organizatorzy:

 

 

 

Obrady konferencyjne prowadzono w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Dzień Pierwszy

Moderator: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert(sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

 

 

Muzealna narracja historyczna:

Wizualizacja wyników badań nad życiem codziennym mieszkańców Poznania na przykładzie wystaw narracyjnych w Muzeum Historii Miasta - dr Magdalena Mrugalska-Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu)

 

Muzealna narracja historyczna w przekładzie na warsztat wystawienniczy (na przykładzie własnych zaprojektowanych i zrealizowanych ekspozycji muzealnych: „My Berlińczycy”, Muzeum II Wojny Światowej) - Danuta Słomczyńska (Pracownia Projektowa „Ptasia 30” w Poznaniu)

 

Typy narracji w sztuce współczesnej w realiach muzeum historycznego - Maria Zientara (kierownik Działu Historii i Sztuki Krakowa Współczesnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)

 

Historia mówiona jako element narracji o dziejach najnowszych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - Maria Wąchała (asystent w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)

Obiekt architektoniczny „opowiada” historię:

W stronę nowej muzealizacji miejsca pamięci. O koncepcji rozbudowy i modernizacji ekspozycji w Państwowym Muzeum na Majdanku - Tomasz Kranz (dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie)

 

Gdańskie obszary postoczniowe jako przestrzeń historii - Andrzej Trzeciak (kustosz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku)

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych:

 


Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – oprowadzenie po ekspozycjach stałych: Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej, Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni, Wysiedlenia ludności polskiej z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941 (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu)

 

 

 

Konzentrationslager Posen– spektakl plenerowy w reż. Lecha Raczaka na terenie Fortu VII, pierwszego na ziemi polskiej niemieckiego obozu koncentracyjnego

 

 

 

Dzień Drugi

 

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk(prorektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

Muzeum jako „podręcznik” historii:

Od przedszkola do Uniwersytetów Trzeciego Wieku – formy i metody upowszechniania nie tylko historii na przykładzie doświadczeń Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie - Agnieszka Lichacz (kustosz Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie)

Matejkowski „podręcznik” do dziejów Polski. Wielkoformatowe malarstwo jako inspiracja do opowiadania historii – w praktyce edukacji muzealnej Zamku Królewskiego w Warszawie - Anna Czekaj (kustosz Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie)

Pedagog, ekspert, świadek. Rola przewodnika Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w poznaniu i zrozumieniu historii obozu koncentracyjnego oraz ośrodka zagłady - Andrzej Kacorzyk (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)

„Opowiadam wam swoją historię...” – odchodzące pokolenie świadków a przyszłość pracy edukacyjnej polskich muzeów martyrologicznych na przykładzie Muzeum Stutthof w Sztutowie- Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie)

Muzeum historyczne w społeczności lokalnej:

Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof - dr Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Wosińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Inscenizacje historyczne – budowanie wielosektorowych partnerstw na przykładzie Muzeum Zamkowego w Malborku - prof. dr hab. Janusz Hochleitner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku)

 

 

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych:

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 – oprowadzenie po ekspozycji stałej: Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu)

Uroczysta odprawa warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich - rekonstrukcja historyczna (Poznań, Stary Rynek)

 

 

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919– oprowadzenie po ekspozycji stałej: Polskie państwo powstańcze 1918-1919 w byłym zaborze pruskim (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Stary Rynek)

 

 

 

 

Dzień Trzeci

 

Zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu w 55. rocznicę Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956– otwarcie wystawy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu (Poznań, u zbiegu al. Niepodległości i ul. Fredry, Ogród Zamkowy)

 

Obrady konferencyjne

Poznański Czerwiec 1956. Bunt i pamięć:

Robotnicze bunty w bloku państw komunistycznych w Europie Środkowej w latach 50. XX w.- prof. dr hab. Jerzy Eisler (dyrektor Oddziału IPN, Warszawa)

Poznański Czerwiec 1956. Przyczyny – przebieg – skutki - prof. dr hab. Janusz Karwat (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)

Polityka historyczna władz PRL wobec Poznańskiego Czerwca 1956 - dr Bartosz Korzeniewski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

 

Walka o pamięć. Opozycja demokratyczna i NSZZ „Solidarność” a pamięć o Poznańskim Czerwcu 1956 - dr Agnieszka Łuczak (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN, Poznań)

Upamiętnianie protestów społecznych w Europie Środkowej:

Robotnicze protesty 1953 r. w NRD w niemieckiej pamięci i polityce historycznej - dr hab. Małgorzata Świder (zastępca dyrektora Instytutu Historii, Uniwersytet Opolski)

Upamiętnianie Rewolucji Węgierskiej 1956 r. na Węgrzech - dr Janos Tischler (dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie)

Walka o pamięć i upamiętnianie wystąpień robotniczych w Pilznie w 1953 r. (Plzeňské povstání) - dr Petr Blažek (Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze)

„Poznańskie Krzyże” i austriackie „Querfeld” jako przykład różnych kultur pamięci - dr hab. Violetta Julkowska (Instytut Historii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prezentacja portalu internetowego www.ipn.gov.czerwiec56.pl

 


 

                                                                                                            Marek Matlak