AKTUALNOŚCI

 

XI Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży
Diecezji Bielsko-Żywieckiej  sezon 2011/2012
Wszystkie  grupy szkoleniowe brały udział w rozgrywkach sportowych Parafiady Diecezji Bielsko-Żywieckiej według kalendarza imprez wynikających ze współzawodnictwa sportowego.  
P-SKS „BESKIDY” po raz  jedenasty z rzędu  został zwycięzcą tego wspólzawodnictwa. W minionym sezonie w rozgrywkach uczestniczyło 10 Parafialnych Klubów Sportowych tj. z Gilowic, Wilamowic, Porąbki, Soli oraz z Bielska-Białej: Hałcnów, Lipnik, Leszczyny, Kamienica, Biała i  Bobola.

Ogólna klasyfikacja:
I miejsce P-SKS „BESKIDY”                  348 pkt.
II miejsce: PKS Olimpijczyk Gilowice       246 pkt.
III miejsce: PKS Lipnik                         207 pkt.

 

 

 

A jednak Hiszpania!

 

  

 

  

XXI Hałcnowski Dzień Sportu „WIOSNA 2012”

Wyniki dotychczas rozegranych konkurencji (kliknij: "Wiecej"):

 

Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla "Hałcnów" za rok 2011 odbyło się w Domu Kultury w dniu 28 marca 2012 r.
W zebraniu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy oraz zaproszeni goście:

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Zbigniew Michniowski.
Naczelnik Wydziału kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Biała p. Ryszard Radwan.
Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej:
  p. Grażyna Staniszewska,
  p. Franciszek Nikiel.
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji p. podinsp. Mariusz Kuliński.
Przedstawiciele Straży Miejskiej Bielska-Białej:
  pani strażnik Anna Huczek,
  pan strażnik Marcin Białobrzeski.
Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzej Kostyński
Przedstawiciel Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Błażej Blicharski
Przedstawiciel Spółki AQUA p. Adam Bujarowicz
Prezes P-SKS „BESKIDY” p. Renata Gąsiorek wraz ze sportowcami

 Porządek zebrania:

1. Powitanie zaproszonych gości.
2. Powołanie prowadzącego zebranie i protokolanta.
3. Przedstawienie Programu Zebrania.
4. Wyróżnienie zawodników P-SKS „BESKIDY”.
5. Podziękowanie dla wspierających P-SKS „BESKIDY”
6. Powołanie komisji wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2011r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Informacja o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Rady Osiedla przez Komisję Rewizyjną.
10. Dyskusja – pytania do Rady i do zaproszonych gości.
11. Sformułowanie wniosków.
12. Wystąpienia gości – wyjaśnienia i odpowiedzi.
13. Przedstawienie wniosków końcowych.

Szczegółowy protokół z zebrania i dokonanych ustaleń zostanie opublikowany na stronie www.halcnow.pl oraz w miesięczniku "W Moim Kościele".

Na zebraniu Rady Osiedla Hałcnów w środę 18 kwietnia 2012 r. podsumowano przebieg zebrania sprawozdawczego z mieszkańcami, które odbyło się 28 marca 2012 r. Przeanalizowano problemy zgłoszone na zebraniu przez mieszkańców oraz problemy bieżące. Ustalono najważniejsze tematy do podjęcia w najblizszym czasie:
- obsługa autobusowa na ul. Krzemionki (zorganizować spotkanie z MZK, zorganizować wizję w terenie z MZD i wyznaczyć  miejsca przystanków, podjąć rozmowy z Urzędem Gminy w KOzach dla podpisania porozumienia komunalnego)

- budowa boiska z prawdziwego zdarzenia (wystąpiono w tej sprawie do Prezydenta Miasta, dalsze działanie w zależności od treści odpowiedzi)
- interwencje w sprawach wynikłych po budowie drogi ekspresowej (kontynuować starania o przeprowadzenie badań hałasu i uzupełnienia oznakowania drogowskazowego do dzielnicy, zorganizować wizję dla rozwiązania problemów w rejonie ulic Skrzatów i Krasnoludków)
- budowa chodników wzłuż głównych ulic (kontynuacja na ul. Wyzwolenia, pilotować opracowanie projektu chodnika na ul. Janowickiej)
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej dzielnicy.
Rada podejmie ponadto inne działania wynikające z problemów zgłoszonych przez mieszkańców.

 

Kwietniowe zebranie Rady Osiedla Hałcnów - w środę 18 kwietnia o godz. 18.30