W 2019 roku zakończyła swoją kadencję Rada Osiedla Hałcnów działająca od 2015 roku. W wyniku wyborów do rad osiedli, które odbyly się w Bielsku-Białej 16 czerwca 2019 roku, w skład nowej Rady weszły następujące osoby:

 

Beata Bożek

Krzysztof Brandys

Ryszard Gałuszka

Janusz Gruszeczka

Grzegorz Janowicz

Andrzej Kołodziejski

Marek Kózka

Ksenia Łaciak

Jan Nycz

Szymon Okamfer

Jerzy Raczek

Jan Ruszaj

Robert Sroka

Anita Szymańska

Janusz Tabiś

 

Nowa Rada Osiedla wybrała Zarząd, który stanowią:

Anita Szymańska – przewodnicząca

Marek Kózka – wiceprzewodniczący

Ksenia Łaciak – skarbnik

Beata Bożek – sekretarz

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Jan Nycz

Jerzy Raczek

Ryszard Gałuszka

Wśród najważniejszych kierunków działalności Rady można wyróżnić:

 

  1. prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do mieszkańców,
  2. stały kontakt z mieszkańcami osiedla oraz reagowanie na propozycje, postulaty i interwencje zgłaszane przez mieszkańców osiedla,
  3. poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu,
  4. bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne,
  5. organizacja i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców Hałcnowa, oraz współpraca z radnymi, instytucjami miejskimi, instytucjami, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Hałcnowie.

           

  1. Działalność informacyjna

 

Rada Osiedla informowała o swojej działalności na Facebooku, w parafialnej gazetce „W Moim Kościele” oraz podczas Dni Sportu Jesień 2019.

Informowaliśmy między innymi o:

- Bieżących pracach Rady, podejmowanych inicjatywach, pismach, sprawach w toku,

- Planowanych zmianach w siatce połączeń komunikacji publicznej w Hałcnowie

- Stanie powietrza w Hałcnowie

- Uchwale dotyczącej zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uruchamianych i planowanych inwestycjach na terenie Hałcnowa

- Budżecie Obywatelskim

- Plebiscycie Aktywny Senior

- Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i Czeremchowej

- Przekazaniu dla hałcnowskich seniorów Kopert Życia

- Możliwości składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

  1. Stały kontakt z mieszkańcami osiedla

 

Zgodnie ze Statutem Osiedla Hałcnów członkowie Rady spotykali się na comiesięcznych posiedzeniach oraz pełnili dyżury, w czasie których mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać problemy, bolączki i propozycje działań. Wśród zgłaszanych interwencji dominowały problemy drogowe. Propozycje do planu pracy Rady zgłaszane były również drogą mailową (nowy adres Rady Osiedla to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz za pośrednictwem strony internetowej www.halcnow.pl a także bezpośrednio członkom Rady Osiedla.

 

W 2019 roku podjęto 7 Uchwał Rady Osiedla i 0 uchwał Zarządu Rady Osiedla.

 

Członkowie Zarządu Osiedla uczestniczyli także w  spotkaniach organizowanych przez Urząd Miejski, Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli lub inne Rady Osiedli.

W zebraniach Rady Osiedla uczestniczyli radni oraz przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

W trakcie ubiegłorocznej działalności zorganizowano następujące spotkania:

9 comiesięcznych zebrań Rady Osiedla

17 stycznia 2019 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów koło nr 7 w Hałcnowie, Radę Osiedla Hałcnów, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy” i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa z Panem Jarosławem Kimaszewskim, naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicielami jednostek samorządowych, radnymi, przedstawicielami organizacji
i placówek dydaktycznych działających na terenie Hałcnowa.

30 stycznia na wniosek Rady Osiedla Hałcnów skierowany do Prezydenta Miasta Bielska-Białej – pana Jarosława Klimaszeskiego – odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Studium zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Hałcnowa. Rada Osiedla sporządziła protokół ze Spotkania Konsultacyjnego, który został przekazany do Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Na lutowym zebraniu Rada Osiedla tradycyjnie przyznała Hałcnowskie Anioły, które zostały wręczone podczas Zebrania Sprawozdawczego dnia 27 marca 2019 roku. Uhonorowane zostały osoby, które w szczególny sposób działają w naszej hałcnowskiej społeczności. Wyróżnieni
w ten sposób zostali: pani Anna Kalita, pani Krystyna Stanclik i pan Stefan Raszka.

27 marca odbyło się coroczne Zebranie Sprawozdawcze z mieszkańcami, w obecności przedstawicieli władz miasta, jednostek samorządowych oraz radnych.

Na szczególną uwagę zasługują obchody Narodowego Święta Niepodległości, które koordynowała Rada Osiedla Hałcnów wraz z Domem Kultury w Hałcnowie. Na organizację wydarzeń pozyskano środki finansowe z projektu Niepodległa. W ramach obchodów zorganizowano między innymi wystawę plenerową historycznych zdjęć związanych z kulturą w Hałcnowie, wydano okolicznościowy folder, dofinansowano warsztaty kulinarne, kotylionowe oraz malowania flag na koszulkach. Odbyły się lekcje historii w Hałcnowskiej Izbie Historycznej oraz Wieczór Pieśni
i Poezji Patriotycznej. Zorganizowano także uroczystości związane ze świętem w dniu 11 Listopada, na które składał się uroczysty przemarsz spod jednostki OSP w Hałcnowie, Msza Święta, otwarcie wystawy plenerowej, akademia w Domu Kultury w Hałcnowie oraz Koncert Laureatów Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. W ramach realizacji obchodów współpracę podjęły także następujące organizacje i instytucje: Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa, Szkoła Podstawowa nr 28, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 7 w Hałcnowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Hałcnowie i Parafia w Hałcnowie.

Rada Osiedla Hałcnów pozyskała sponsora,  firmę DAAS Group, dzięki któremu udało się wyprodukować i przekazać hałcnowskim przedszkolakom 129 kamizelek odblaskowych z logo Hałcnowa.

Ponadto uczestniczyliśmy także w licznych wydarzeniach, organizowanych przez instytucje i organizacje działające na terenie naszej dzielnicy.

 

  1. Poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu

 

Na bieżąco, przez cały rok zgłaszano do realizacji odpowiednim służbom sprawy dotyczące naszej dzielnicy, sprawy takie jak: niedrożność rowów, brak oznakowania, koszenie trawy, usuwanie pni drzew, naprawa placu zabaw, usuwanie szkła z rozbitych przystanków, usuwanie nieczystości z koszy, brak oświetlenia ulicznego, drobne naprawy dziur w drogach. 

 

Z większych prac zrealizowano między innymi:

 

Montaż bramownicy na wjeździe w ul. Architektów od strony ronda przy drodze ekspresowej, co radykalnie, wraz z otwarciem dla ruchu ul. Matyldy Linert (dawna Nowohałcnowska) przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Remont fragmentów dróg, m.in. plac służący do parkowania przy cmentarzu przy ul. Księzy Las, oraz dziur w nawierzchni ulic Sucharskiego, Jana Kubika

Remont i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw, znajdującym się przy ul. Wyzwolenia / Księży Las.

Remont ulicy Rodzinnej z kwoty 100 tys. zł. będących w dyspozycji Rady.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Krzemionki i budowy chodnika przy ul. Krzemionki.

Zebrano od mieszkańców uwagi dotyczące połączeń autobusowych w Hałcnowie, które zostały przekazane do Miejskiego Zakładu Komunikacji a następnie do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Ponadto:

Zaopiniowano pozytywnie wniosek do Rady Osiedla o opinię o budowę chodnika na węźle Rosta

Zaopiniowano pozytywnie wniosek do Rady Osiedla o opinię w sprawie budowy chodnika przy ul. Barkowskiej

Zaopiniowano wniosek do Rady Osiedla o opinię w sprawie koncepcji budowy chodnika przy ul. Krzemionki.

Zaproponowano wstrzymanie się od wprowadzenia zmian na ul. Architektów i przyległych, m.in. montażu dodatkowych progów, do czasu otwarcia ul. Matyldy Linert (dawna Nowohałcnowska).

Zgłoszono do firmy Aqua zalewanie posesji znajdujących się przy ul. Pisarskiej i Zagrody

 

  1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne

 

Wielokrotnie zwracaliśmy Straży Miejskiej oraz Policji uwagę na bardzo niebezpieczne sytuacje i nieprawidłowe zachowanie kierowców, do których dochodzi w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 (ul. Sucharskiego i zatrzymywanie się rodziców na zakazie), ul. Nowy Świat (parkowanie na chodniku i utrudniony przejazd) oraz na parkingu przy Domu Kultury (tarasowanie wjazdu na mniejszy parking, zwłaszcza w czasie niedzielnych mszy). Zwracaliśmy też uwagę na przekraczanie prędkości na takich ulicach, jak Wyzwolenia, Hałcnowska, Janowicka, Krzemionki i Witosa. Ponadto wskazaliśmy jako miejsca niebezpieczne: przejście ul. Księży Las pod drogą ekspresową, końcowy przystanek linii 31.

 

Ponownie wnioskowaliśmy o montaż kamery monitoringu miejskiego w okolicy parkingu przy Domu Kultury. Na skutek naszych wniosków, Policja oraz Straż Miejska podjęły szczególne zadania patrolowe we wskazanych miejscach.

 

  1. Współpraca

 

Rada Osiedla Hałcnów współpracowała z radnymi z naszego okręgu:

 

Bronisławem Szafarczykiem:  remonty dróg, chodnik przy ul. Krzemionki,  monitoring, zagospodarowanie centrum Hałcnowa, zagospodarowanie otoczenia budynku przy ul. Wyzwolenia, plac zabaw, ochrona środowiska, obiekty sportowo-rekreacyjne, trasy rowerowe, komunikacja autobusowa.

Karolem Markowskim: remonty dróg.

Tomaszem Wawakiem: komunikacja autobusowa, ochrona środowiska.

Edwardem Kołkiem: kultura, organizacja wydarzeń.

 

Rada Osiedla Hałcnów współpracowała również z następującymi organizacjami i placówkami z naszej dzielnicy:

Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „BESKIDY”,

Ochotniczą Strażą Pożarną w Hałcnowie

Domem Kultury w Hałcnowie

Hałcnowskim kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Hałcnowa

Szkołą Podstawową nr 28 w Bielsku-Białej

Przedszkolem nr 43

Parafią w Hałcnowie

Akcją Katolicką

 

Rada Osiedla dysponowała skromnymi środkami finansowymi w wysokości 8 tys. zł. przekazanymi z budżetu Miasta Bielska-Białej, które przeznaczyła na wsparcie działań statutowych:

Szkoły Podstawowej nr 28

Przedszkola nr 43

Domu Kultury

Hałcnowskiego koła nr 7 Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Akcji Katolickiej

Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „Beskidy”

Stowarzyszeni na Rzecz Rozwoju Hałcnowa

Ochotniczej Straży Pożarnej w Hałcnowie

oraz na bieżące potrzeby Rady.

 

Szczegóły dofinansowań zawarte są w Sprawozdaniu finansowym z działalności Rady Osiedla Hałcnów za 2019 rok.

 

Przez cały rok Rada Osiedla współpracowała z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i jego wydziałami, Biurem Rady Miejskiej, wymienionymi wcześniej instytucjami, organizacjami i placówkami oraz radnymi. Wszystkim gorąco dziękujemy za współpracę.

 

Nowa Rada Osiedla wytyczyła kierunki pracy:

Ustaliliśmy roboczy podział na trzy grup, które mają się zajmować sprawami drogowymi, pozostałymi inwestycjami i organizacją wydarzeń.

Bardzo ważna jest budowa kolejnych chodników w Hałcnowie. Po chodniku przy ul. Krzemionki uważamy, że powinien zostać zbudowany chodnik przy ul. Wyzwolenia po południowej stroni, tj. od szkoły nr 28 do ul. Krzemionki.

Przy projektowanych ciągach pieszych pragniemy zwrócić uwagę na konieczność przewidzenia infrastruktury rowerowej, która w naszej dzielnicy praktycznie nie istnieje

Uważamy, że w Hałcnowie potrzebny jest wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z zapleczem gastronomiczno-klubowym, skatepark czy Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Rada Osiedla nowej kadencji jest także zainteresowana inicjowaniem i realizacją wydarzeń adresowanych do mieszkańców dzielnicy.

 

Istotne jest dla nas także:

Wsłuchiwanie się w potrzeby, wnioski i pomysły mieszkańców, reprezentowanie interesu mieszkańców na zewnątrz, opiniowanie projektów dotyczących naszej dzielnicy.

Kontynuowanie polityki informacyjnej

Kontynuowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej, chodnikowej a także sportowo-rekreacyjnej.

Kontynuowanie współorganizacji i uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych
i religijnych na terenie naszej dzielnicy.

Współpraca z organizacjami, placówkami, radnymi oraz instytucjami miejskimi.

 

*****

Podpisano:

Anita Szymańska

Przewodnicząca Rady Osiedla

 

Marek Kózka                          

Wiceprzewodniczący RO