Ogłoszenie

Kalendarium wydarzeń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Brak wydarzeń

Co na forum?

tsp napisał w Informacje i ogłoszenia dnia 21.01.2019

31.12.2018. Z prac Rady Miejskiej Bardzo nietypowe i niepełne było procedowanie pod koniec minionego roku jednej z najważniejszych uchwał Rady Miejskiej – uchwały budżetowej. Projekt tej uchwały przygotował jeszcze Prezydent Krywult – i nad takim projektem dyskutowano na posiedzeniach poszczególnych komisji branżowych Rady. Tymczasem nowy Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski opracował swoją autopoprawkę do tego projektu. Została ona jednak dostarczona radnym dopiero w przeddzień sesji. Dyskutowała nad nią jedynie komisja budżetowa, zaś pozostałym komisjom nie dano możliwości przeanalizowania propozycji zmian i uzupełnień. Ostatecznie w projekcie budżetu miasta na rok 2019, po stronie planowanych wydatków zapisano prawie 1.334.859 zł. Z ciekawszych zadań – miasto realizować będzie kilka dużych inwestycji: rozbudowę ulicy Międzyrzeckiej (kontynuacja), rozbudowę ulicy Cieszyńskiej, rozbudowę ulic Krakowska i Żywiecka, budowę ul. Nowohałcnowskiej oraz budowę nowego pawilonu Szpitala Miejskiego.  W budżecie przeznaczono także 3,0 mln zł do dyspozycji rad osiedli na remonty dróg lokalnych (po ok. 100 tys. zł), prawie trzykrotnie zwiększono planowane nakłady na walkę ze smogiem, przewidziano 400 tys. zł na wykupy gruntu pod przebudowę skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa oraz 350 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Hałcnowska – Daszyńskiego – Czorsztyńska i 130 tys. zł na remont ul. Warszawskiej. Jeszcze przed przystąpieniem do prac nad autopoprawką do budżetu przedłożyłem Prezydentowi Klimaszewskiemu moją prośbę o ujęcie w niej kilku zadań z terenu Hałcnowa. Z zadowoleniem stwierdzam, że w wyniku moich wniosków, w planie budżetu na rok 2019 zawarto zadania: -       budowa drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (od ronda w kierunku centrum miasta) -       budowa parkingu i estetyczne uporządkowanie otoczenia budynku przy rondzie (poczta, rada osiedla) -       budowa miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów (na parkingu przed domem kultury) -       doświetlenie kilku kolejnych przejść dla pieszych -       opracowanie projektu budowy nowego przedszkola (u zbiegu ulic Janowicka - Jasińskiego) -       opracowanie projektu przebudowy ul. 13 Zakrętów -       opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Krzemionki -       opracowanie analizy ewentualnej potrzeby przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości – Kryształowa – Krausa oraz jezdni łączących obydwa ronda tego węzła (w związku z oddaniem do ruchu ulicy Nowohałcnowskiej).   Zadaniem radnego jest działanie nie tylko na rzecz swojej dzielnicy, czy okręgu wyborczego, ale działanie na rzecz całego miasta i jego mieszkańców. W wyniku moich starań w planie budżetu umieszczono także wnioskowane przeze mnie zadania: -       budowa chodnika na ul. Karbowej (zapewniającego bezpieczne dojście z parkingu obok hali sportowej do ośrodka narciarskiego na Dębowcu) -       budowa chodnika na ul. Jaworzańskiej (wniosek wspólny z radnym Konradem Łosiem) -       opracowanie projektu i przebudowa parkingu przy przychodni na ul. Komorowickiej -       opracowanie projektu budowy (wnioskowanego przeze mnie kilka lat temu) dwupoziomowego węzła na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Mazańcowicka -       opracowanie dokumentacji naprawczej do projektu przebudowy ul. Cieszyńskiej, uwzględniającej prawidłowe kształtowanie infrastruktury rowerowej. Na sesji złożyłem także interpelację, w której wskazałem na potrzebę daleko idącego uporządkowania centrum Hałcnowa, prowadzącego do estetyki i funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wnioskowałem więc do Prezydenta Miasta o opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania centrum naszej dzielnicy.

tsp napisał w Z braku wydarzeń (grzyby) dnia 08.12.2018

PW, helcen, PW.

tsp napisał w Budowa ulicy Nowohałcnowskiej, czyli tzw. KDZ1 dnia 24.09.2018

Zaawansowanie robót wyprzedza przyjęty harmonogram. Miasto przyznało na rok bieżący dodatkowe środki, co pozwoli na kontynuowanie dobrego tempa prowadzenia prac. Jeżeli się ono otrzyma, to oddanie ulicy do ruchu powinno nastąpić znacznie wcześniej, aniżeli pierwotnie założono. Muszę jednak ostudzić gorące głowy - nie ma raczej szans, by nastąpiło to w roku bieżącym, ale (w zależności jednak od warunków pogodowych w okresie zimowym) istnieje realna szansa, byśmy mogli pojechać nową ulicą w pierwszej połowie przyszłego roku! https://i.postimg.cc/qvRYKKKk/20180924_130739.jpg

tsp napisał w Interwencje radnego dnia 22.09.2018

17.08.2018.   Z prac Rady Miejskiej Czerwcowa sesja Rady Miejskiej była jedną z ważniejszych sesji. Procedurze głosowania poddawane na niej były tak ważne materiały, jak „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2017” i „Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2017 rok” oraz odbywało się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2017. Niestety, realizacja budżetu za rok 2017 nie wygląda najlepiej – jest to jeden z najgorzej zrealizowanych budżetów miasta w ostatnich latach. Przychody zrealizowano w 92,05%, ale wydatki już tylko w 83,5%, w tym wydatki majątkowe jedynie w 42%. To najsłabsza  realizacja tych zadań w całej obecnej kadencji. Zakładano w planie wydatków majątkowych kwotę 290 mln zł, wydano zaś niecałe 123 mln zł, pozostało prawie 168 mln zł niewydanych środków. Przykładowo nie zostały zrealizowane między innymi takie inwestycje, jak: rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Cieszyńska) za kwotę  87 mln zł, rozbudowa DK 52 (ul. Krakowska, Żywiecka) za kwotę 40,7 mln zł, nie wykonano termomodernizacji placówek oświatowych za kwotę 9,3 mln zł. Na rozwój „Zrównoważonego Transportu Miejskiego” wydatkowano mniej o 6 mln zł.  Dużym mankamentem są niewystarczające nakłady na remonty dróg lokalnych. Wydatki na ten cel rzędu 7 mln zł na rok są stanowczo za małe i powodują ciągłą degradację  nawierzchni dróg lokalnych. Zastanawiający jest fakt, że pomimo comiesięcznych zmian w budżecie i braku realizacji wydatków inwestycyjnych, nie przesunięto tych środków na drogi lokalne. Sprawozdanie budżetowe oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta przyjęte zostało głosami radnych Klubu Wyborczego Jacka Krywulta i Platformy Obywatelskiej. Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, uważając, że można było zrobić więcej,  głosowali przeciw – podobnie jak i radna Niezależnych. Warto odnotować, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której podnosi się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. To ważna i znamienna decyzja, honorująca strażaków ochotników - zawsze gotowych nieść pomoc naszym lokalnym społecznościom.   Budowa ulicy Nowohałcnowskiej Na trasie przyszłej ulicy Wykonawca skupia się obecnie na prowadzeniu robót wyprzedzających zasadnicze roboty drogowe. Budowane są przepusty, przebudowywane potoki i budowane oraz zabezpieczane uzbrojenie techniczne. Intensywne roboty drogowe prowadzone są na sąsiadujących z inwestycją ulicach lokalnych. Na niektórych wykonano już kanalizację oraz nową nawierzchnię. Ciekawym rozwiązaniem jest powrót do bitumicznej nawierzchni chodników. Przypomnę, że bieżące informacje o tej inwestycji zamieszczam na moim Facebookowym profilu „Budujemy Nowohałcnowską”. https://i.postimg.cc/CMtMKyYZ/20180827_153511.jpg Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia od ul. Okręgowej do ul. Pisarskiej 4 lipca br. ostatnia moja wizyta „nadzorująca”  budowę nowego chodnika na ul. Wyzwolenia. To już końcowy odbiór robót i ostatnie uwagi o koniecznych niedużych poprawkach. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej, regulację rowów przydrożnych i remonty przepustów oraz położenie nowej nawierzchni  jezdni i oczywiście budowę jednostronnego chodnika na odcinku ulicy o długości 1 km, a także zatoki autobusowej. Zaangażowanie wykonawcy robót oraz odpowiednie finansowanie przez MZD i sprzyjające warunki atmosferyczne, pozwoliły na ukończenie budowy na 12 miesięcy przed terminem ujętym w umowie. W imieniu mieszkańców Hałcnowa dziękuję wykonawcy - Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic - za dobrą robotę, a Dyrekcji i Załodze MZD za sprzyjanie tej inwestycji. Przy okazji - końcowa pętla autobusowa przy ul. Pisarskiej będzie przebudowywana po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej przez AQUA, w tym rejonie. https://i.postimg.cc/grFPHWkN/ul._Wyzwolenia.jpg Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z ul. Witosa W pierwszej połowie sierpnia ekipy drogowe rozpoczęły prace związane z zainstalowaniem na tym skrzyżowaniu TYMCZASOWEJ sygnalizacji świetlnej - na czas objazdów w związku z przebudową ul. Krakowskiej. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. To może być ciekawe doświadczenie przed planowaną przebudową tego skrzyżowania i zastosowaniem na nim sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej już na stałe. Przypomnijmy, że docelowo projekt przebudowy obejmuje podniesienie ul. Wyzwolenia na kilkudziesięciometrowym odcinku od strony północnej oraz poszerzenie jezdni ulic o dodatkowe pasy ruchu.    Zakorkowany Hałcnów się odkorkuje, czy też sytuacja się pogorszy? Budowa chodnika od ul. Krasnoludków do ul. Księży Las MZD na początku sierpnia przekazał Wykonawcy robót plac budowy.  Roboty zaplanowano rozpocząć jeszcze w sierpniu br. Od momentu zbudowania drogi ekspresowej zabiegaliśmy o realizację tego połączenia pieszego, które ułatwi dojście do centrum dzielnicy, czyli do szkoły, kościoła, domu kultury i placówek handlowych. To finalizowanie kilkuletnich moich starań – rozpoczętych jeszcze za kadencji poprzedniej rady osiedla. https://i.postimg.cc/FRvfHM45/nowy_chodnik.jpg  FOTO: Fotoman (halcnow.pl) Budowa drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (od ronda w kierunku centrum miasta) Od początku kadencji prowadzę starania o budowę drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia – na odcinku od ul. Wyżynnej do ul. Kolonia. Wszyscy znamy ten odcinek ulicy i wiemy, jak niebezpieczne (wobec sporego natężenia ruchu pojazdów i ograniczeń widoczności) jest przekraczanie jej jezdni – szczególnie dla osób starszych i dzieci szkolnych. Sytuacji nie ułatwia błędne wyznaczenie przejścia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy. Z moją opinią zgadza się Miejski Zarząd Dróg, który już dwa lata temu zlecił opracowanie dokumentacji projektowej budowy tego chodnika. Końcem 2017 r. projekt został przekazany do MZD, jednak sprawa nie jest prosta. Okazuje się, że istniejące ukształtowanie terenu zmusza do zastosowania rozwiązań nieco odbiegających od tych, jakie dopuszczają obowiązujące przepisy projektowania. Niezbędne jest uzyskanie zgody na zastosowanie odstępstwa od tych przepisów – a zgodę wydaje Ministerstwo Infrastruktury. Na początku lutego br. MZD wystąpił z wnioskiem o wydanie takiej zgody, jednak ministerstwo domaga się kolejnych materiałów uzupełniających. Ostatnie pismo zawierające żądane informacje i materiały zostało wysłane do ministerstwa w dniu 13 sierpnia 2018 r. Z uwagi na przeciągające się procedury, na moją prośbę Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Puda, podjął się misji pilotowania sprawy w Warszawie i interweniowania w razie przeciągających się terminów jej załatwienia. Mam nadzieję, że było to ostatnie żądanie Ministerstwa Infrastruktury i wkrótce uzyskamy zgodę na odstępstwo, co pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zgody na budowę tego potrzebnego chodnika.   Budowa chodnika na ul. Krzemionki Dobra informacja - projektant dotrzymał ustalonego terminu i w lipcu br. przekazał do MZD koncepcję budowy chodnika na ul. Krzemionki, o co wraz z Radą Osiedla Hałcnów zabiegaliśmy. Przewidziano w niej między innymi budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie lub przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, a także budowę dwóch chodników (po prawej i po lewej stronie jezdni). Opracowanie zawiera również oszacowanie kosztów tej inwestycji w różnych wariantach realizacyjnych, jednak z uwagi na to, że jest to jedynie koncepcja, nie można na jej podstawie podejmować jakichkolwiek robót. Aby można było przystąpić do realizacji inwestycji, niezbędne jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, ta zaś może być zlecona dopiero po wprowadzeniu zadania do tzw. wieloletniej prognozy finansowej miasta i planu budżetowego na dany rok. Teraz więc przychodzi pora na uściślenie zakresu, a na tej podstawie poziomu niezbędnego finansowania i na podjęcie starań o ujęcie zadania w planach budżetowych miasta. https://i.postimg.cc/FRwBSVT4/image.jpg   Budowa obwodnicy centrum Hałcnowa W minionych miesiącach podjęte zostały konkretne działania i konkretne decyzje, które przybliżają nas do zrealizowania mojego pomysłu i wniosku, by tzw. obwodnicę centrum Hałcnowa (przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania terenu) realizować wspólnymi siłami miasta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – równolegle do budowy drogi ekspresowej S1, a dokładniej budowy planowanego węzła Suchy Potok. W drugiej połowie lipca przedstawiciele MZD uczestniczyli w specjalnej naradzie zorganizowanej przez GDDKiA, podczas której podjęto odpowiednie ustalenia: -       Projektowana uprzednio po obrzeżu węzła (na odcinku od ul. Wyzwolenia z rejonu ul. Księżycowej do ul. Księży Las) droga serwisowa oznaczona roboczo Dd7.17 zostanie wykonana w parametrach drogi lokalnej (L) o szerokości jezdni 7,0 m i z jednostronnym chodnikiem. Na etapie projektowania rozważone ma być także wykonanie ronda na skrzyżowaniu tej drogi z ul. Wyzwolenia. Ten odcinek ma być wykonany staraniem i kosztem GDDKiA -       Dalszy odcinek obwodnicy (od ul. Księży Las do ul. Wyzwolenia) ma być zbudowany kosztem i staraniem miasta (MZD) – o identycznych parametrach. -       Zamierzenia miasta obejmują też zmianę przebiegu obwodnicy w stosunku do ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na odcinku od ul. Księży Las do ul. Wyzwolenia (a więc zachodni odcinek obwodnicy) miałby przebiegać nieco inaczej, aniżeli zakładano w mpzp. Połączenie z ul. Wyzwolenia miałoby nastąpić w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Kolonia, a nie jak zakładano wcześniej w rejonie skrzyżowania z ul. Murarzy, co - z punktu widzenia kształtowania układu drogowego - należy ocenić pozytywnie z uwagi na korzystne zblokowanie dróg w jednym pasie terenu, na lepsze wykorzystanie ukształtowania terenu i pozostawienie zabudowy po północnej i zachodniej stronie lasu Szaleniec w obszarze centrum dzielnicy (bez rozdzielania tej zabudowy dodatkową drogą). Opisane zamierzenia ilustruje załączony szkic, który otrzymałem od służb miejskich. https://i.postimg.cc/rsqmCxnD/P0001.jpg Rozbudowa kanalizacji sanitarnej W piątek 10 sierpnia AQUA przekazała wykonawcy robót plac budowy na ulicach Janowickiej i 13 Zakrętów. Równocześnie do MZD zostały złożone wnioski o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego na kolejnych ulicach (m. in. ul. Grenady). Podobne wnioski wykonawca składał będzie systematycznie w kolejnych tygodniach. Roboty są więc już w toku. Bieżące informacje o postępie robót zamieszczał będę na moim Facebookowym profilu „Kanalizacja w Hałcnowie”.   Parking na ul. Janowickiej przed piekarnią Kraft Od dawna stan techniczny tego parkingu pogarszał się po każdej większej ulewie. Dlatego też wielokrotnie wnioskowałem o odpowiednie jego zabezpieczenie. Ostatecznie, po kilku doraźnych naprawach, MZD przychylił się do mojego wniosku i zdecydował się na wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szerokość tej zatoki parkingowej nie pozwala na bezpieczne parkowanie pojazdów inaczej, aniżeli równolegle do krawędzi jezdni ulicy – stąd usytuowano tam odpowiednie znaki informujące o właściwym sposobie parkowania. Bardzo proszę o przestrzeganie zasady wskazywanej na znaku, jako że samochody wystające na jezdnię ulicy zagrażają bezpiecznemu odbywaniu się na niej ruchu. https://i.postimg.cc/SRWDMFX6/20180627_100930.jpg Zabezpieczenie przejścia pod szkołą Kilkakrotnie występowałem do władz miasta o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Sucharskiego, co powinno zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieci szkolnych. Niestety, za każdym razem odmawiano takiego rozwiązania, powołując się na istniejące normatywy techniczne (zbyt blisko jest sygnalizacja na przejściu obok kościoła), choć moim zdaniem możliwe jest w tym przypadku zastosowanie odpowiedniego wyjątku od tych przepisów. W tej sytuacji złożyłem wniosek, by przejście to dodatkowo doświetlić (podobnie jak dzieje się dla szeregu innych przejść w mieście), a także by w jego okolicy usytuować wyświetlacz prędkości, mający wpływać na kierowców zbliżających się do przejścia z prędkością wyższą, aniżeli dopuszczalna.  Dzięki pozytywnemu nastawieniu MZD do kwestii bezpieczeństwa na drogach, dodatkowe specjalne oświetlenie ma zostać zainstalowane jeszcze w tym roku. MZD zamierza też zamontować wnioskowany przeze mnie wyświetlacz prędkości. https://i.postimg.cc/85L58tJK/wy_wietlacz.jpg Sprawa ulicy Taterniczej Od początku mojej pracy radnego wskazuję na niedostateczne finansowanie tzw. utrzymania dróg określanych jako lokalne. Brak równowagi w finansowaniu robót drogowych pomiędzy drogami głównymi i lokalnymi prowadzi do dekapitalizowania sieci dróg i ulic położonych poza podstawowym układem komunikacyjnym. Przykładowo, los taki spotkał ulicę Taterniczą, której uratować nie może już prowadzenie bieżących robót remontowych - niezbędne jest wykonanie remontu kapitalnego obejmującego odtworzenie systemu odwodnienia, wykonanie całkowicie nowej podbudowy oraz warstw jezdnych nawierzchni. Niestety, wymaga to poniesienia znacznie większych kosztów, aniżeli przeznaczyć należałoby na systematyczne roboty remontowe i konserwacyjne. Na jednej z ostatnich sesji ponownie wnosiłem o zaplanowanie i wykonanie remontu tej ulicy, jednak teraz koszt niezbędnych robót szacowany jest na około 4 mln zł. Pocieszające jest jedynie to, że MZD także widzi potrzebę remontu ulicy i prowadzi starania o pozyskanie niezbędnych środków. Na razie jednak, zgodnie z odpowiedzią MZD na mój wniosek, liczyć możemy jedynie na utrzymywanie drogi w stanie przejezdności.   https://i.postimg.cc/cJZkMJ7v/remonty-odp.11.07.2018.jpg   Bronisław Szafarczyk radny Rady Miejskiej Bielska-Białej