• 2 głosów - średnia: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co Stowarzyszenie zrobiło, a co ma zamiar robić?
#1
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU HAŁCNOWA
W ROKU 2008

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia spotkał się czterokrotnie, spotkania poświęcone były głównie omawianiu bieżącej działalności Stowarzyszenia i przygotowaniom organizowanych przez Stowarzyszenie imprez i działań.
Rok 2008 rozpoczęliśmy od wspólnego spotkania opłatkowego członków, przyjaciół i darczyńców Stowarzyszenia, które odbyło się na początku stycznia. Także w styczniu 2008 r. Stowarzyszenie w ramach współpracy z hałcnowską Akcją Katolicką sfinansowało (za ok. 300 zł) część nagród dla laureatów Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbywał się w Domu Kultury.
Pod koniec stycznia Stowarzyszenie wsparło kwotą 150 zł hałcnowskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych, współorganizując spotkanie opłatkowe członków Koła.
W lutym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia podsumowujące 3 – letnią działalność Stowarzyszenia. Przyjęto nowych członków oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kolejne 3 lata. Są nimi:
Zarząd Stowarzyszenia:
• Edward Kołek – Prezes
• Jolanta Fajkis – Wiceprezes
• Franciszek Nikiel – Wiceprezes
• Iwona Gębała – Sekretarz
• Krystyna Stanclik – Skarbnik
• Małgorzata Wawrzuta – Członek
• Bronisław Szafarczyk – Członek
• Janusz Geisler - Członek
• Marek Matlak – Członek
Komisja rewizyjna:
• Stefan Raszka – Przewodniczący
• Maria Satława – Zastępca przewodniczącego
• Krystyna Dunat – Członek
W marcu 2008 r. w okresie Świąt Wielkanocnych Stowarzyszenie we współpracy z placówkami oświatowymi (Szkoła Podstawowa nr 28, Gimnazjum nr 6, Przedszkole nr 43, Przedszkole Sióstr Serafitek) oraz Domem Kultury zorganizowało wielkanocny kiermasz świąteczny. Odbył się on przy hałcnowskim kościele pw . Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Niedzielę Palmową. Całkowity dochód z kiermaszu w kwocie 5500 zł przeznaczony został na cele charytatywne - wsparcie finansowania zagranicznej operacji kręgosłupa sparaliżowanej pracownicy Przedszkola nr 43 p. Urszuli Sablik.
Również w okresie Świąt Wielkanocnych (przełom marca i kwietnia 2008r.) wielu członków Stowarzyszenia zaangażowało się w pracę nad słowno – muzyczną realizacją „Tryptyku rzymskiego”, filozoficznego poematu autorstwa sługi Bożego Jana Pawła II. Inscenizacja ilustrowana była animowanym filmem Marka Luzaro pt. „Tryptyk rzymski”. Autorką pomysłu była p. Barbara Tomala, członek Stowarzyszenia, a nad sprawną realizacją czuwało niemal kompletne Prezydium Zarządu Stowarzyszenia. W recytację fragmentów „Tryptyku” zaangażowali się, oprócz członków Stowarzyszenia przedstawiciele niemal wszystkich grup, placówek, organizacji i stowarzyszeń działających w Hałcnowie (Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego, Oazy Młodzieżowej i lektorów, nauczycieli i emerytów z hałcnowskich szkół, Koła Emerytów i Rencistów, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Domu Kultury), no i oczywiście Sióstr Serafitek i hałcnowskich księży. Przedstawienie muzycznie wsparł hałcnowski chór „Jubileum”, Kwartet Smyczkowy „Animato” oraz schola młodzieżowa – w sumie ponad 100 osób.
W kwietniu Zarząd Stowarzyszenia zorganizował okolicznościowe spotkanie wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. Spotkanie miało charakter integrujący całe niemal środowisko Hałcnowa.
W maju 2008 r. Stowarzyszenie było głównym organizatorem hałcnowskich obchodów Święta 3 Maja, które odbywały się najpierw w kościele a potem w sali naszego Domu Kultury. Współorganizatorami były placówki oświatowe (SP 28 i Przedszkole nr 43), Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna. Potrzebę i sens organizowania takich patriotycznych imprez podkreśliła liczna obecność dzieci i ich rodziców.
Od maja (ogłoszenie) do grudnia (wyniki) 2008 r. trwał organizowany przez Stowarzyszenie II Konkurs Fotograficzny pt. „Cztery pory roku w Hałcnowie”. Po wystawie prac konkursowych (listopad-grudzień) jury konkursowe, którym był Zarząd Stowarzyszenia ogłosiło wyniki, a nagrody wręczono na dorocznym spotkaniu członków Stowarzyszenia w styczniu 2009 r.
We wrześniu 2008 r. ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172 z 2008 r. zakończone zostały starania Zarządu o nadanie Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Hałcnowa statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Dla Stowarzyszenia otwarła się tym samym nowa droga pozyskiwania środków finansowych na działalność a również wysoko zostały podniesione wymagania wobec Stowarzyszenia.
Na początku grudnia 2008 r. Stowarzyszenie ufundowało nagrody (za ok. 130 zł) dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hałcnowie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej.
Przez cały rok 2008 r. pod patronatem Prezesa Stowarzyszenia funkcjonowało także Koło Szachowe. Co środę emeryci, renciści, ale także i młodsi pasjonaci szachów mogli się spotkać przy szachownicy.
Przez cały rok również – z różną intensywnością – rozwijała się współpraca Stowarzyszenia z różnymi instytucjami, placówkami czy grupami funkcjonującymi w Hałcnowie (placówki oświatowe, Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Osiedla „Hałcnów”, Akcja Katolicka, Koło Emerytów i Rencistów nr 47, parafia katolicka).
Na początek marca 2009 r. zaplanowane zostało Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa.

P R E Z E S
Edward Kołek
  Odpowiedz
#2
Minął kolejny rok działalności Stowarzyszenia. Pora zapoznać się ze sprawozdaniem z tej działalności.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU HAŁCNOWA
ZA ROK 2009


W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 5 posiedzeń. Poświęcone były bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz przygotowaniom imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie.
Zarząd działał w dziewięcioosobowym składzie:
1. Prezes Edward Kołek
2. Wiceprezes Jolanta Fajkis
3. Wiceprezes Franciszek Nikiel
4. Sekretarz Iwona Gębała
5. Skarbnik Krystyna Stanclik
6. Członek Małgorzata Wawrzuta
7. Członek Janusz Geisler
8. Członek Bronisław Szafarczyk
9. Członek Marek Matlak


Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący Stefan Raszka
2. Zastępca przewodniczącego Maria Satława
3. Członek Krystyna Dunat

Komisja Rewizyjna dwukrotnie w ciągu roku sprawozdawczego sprawdzała dokumentację finansową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie rozpoczęło rok od wspólnego spotkania noworocznego wszystkich członków i sympatyków. Było ono połączone z wręczeniem nagród laureatom II Hałcnowskiego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie. Imprezę współorganizowały hałcnowski Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Dom Kultury, które zorganizowały występy laureatów VII Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
6 marca odbyło się IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w czasie którego przyjęto nowych członków oraz nakreślono plan działań na rok 2009. Znakomita większość planów została przez nas zrealizowana.
Świetnie układała się współpraca z działającymi w naszej dzielnicy placówkami oświatowymi (Szkoła Podstawowa nr 28, Gimnazjum nr 6, Przedszkole nr 43) i kulturalnymi (nasz hałcnowski Dom Kultury).
W maju wsparliśmy rzeczowo (nagrody) i finansowo, organizowane przez SP 28 IV Mistrzostwa Miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego w Tabliczce Mnożenia, w czerwcu sponsorowaliśmy X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Śpiewanko”, w październiku IV Międzynarodowy Festiwal Artystyczny „Talizman Sukcesu”, organizowane przez Dom Kultury, a w grudniu podarowaliśmy fanty na loterię w czasie zabawy sylwestrowej, która odbyła się w SP 28.
Równie dobrze przebiega współpraca Stowarzyszenia z innymi grupami i organizacjami działającymi na terenie osiedla „Hałcnów”: Kołem nr 7 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Ochotniczą Strażą Pożarną, Akcją Katolicką i innymi.
Wyrazem tej współpracy były między innymi organizowane wspólnie imprezy:
 Uroczyste obchody Święta 3 Maja,
 Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 I Turniej Szachowy Emerytów i Rencistów.
Osobną „działkę” działalności Stowarzyszenia stanowi realizacja różnorodnych projektów kierowanych na otwarte konkursy ofert organizowane przez Gminę Bielsko-Biała. W roku 2009 realizowaliśmy 4 takie projekty współfinansowane przez Gminę Bielsko-Biała (w sumie była to kwota 7 tys. 520 zł).
Zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy z Gminą następujące zadania:
1) wydanie pierwszego w Hałcnowie Kalendarza Pocztówkowego na 2010 rok pn. „Bielsko-Biała Hałcnów”. Kalendarz w całości poświęcony był Hałcnowowi i jego atrakcjom, a zdjęcia dostarczyli uczestnicy I i II Hałcnowskiego Konkursu Fotograficznego.
2) zorganizowanie Kursu Komputerowego dla Emerytów i Rencistów (we współpracy z Kołem nr 7 i jego przewodniczącą panią Marią Satławą). 20 osobowa grupa chętnych zapoznała się z tajnikami obsługi komputera i korzystania z internetu.
3) współorganizacja Projektu Edukacyjnego pn. „Bielsko-Biała: nasza mała Ojczyzna”. Kilkuset uczniów z obu hałcnowskich szkół (SP 28 i Gimnazjum nr 6) uczestniczyło pod kierunkiem dwóch pań moderatorek (mgr Marii Bąk i mgr Marty Piwowarczyk) w różnorodnych zajęciach służących lepszemu poznaniu przeszłości i teraźniejszości naszego miasta Bielska-Białej, regionu Podbeskidzia i Beskidów. Wśród różnorodnych działań były lekcje muzealne, sprzątanie świata, tworzenie albumów i kronik poświęconych zabytkom i przyrodzie Bielska-Białej i inne.
4) organizacja II Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Hałcnowie.
Za współrealizację zadań nr 3 i nr 4 należą się podziękowania dla dyrektorek obu placówek: p. mgr Wiesławie Skrzeszewskiej i p. mgr Jolancie Fajkis oraz wszystkim nauczycielom i rodzicom angażującym się w realizację tych projektów.
W 2009 roku zorganizowaliśmy III edycję Konkursu Fotograficznego pn. „ Hałcnów – ocalić od zapomnienia” (od IV do XII).
Przez cały rok, regularnie w każdą środę od 1700 do 2030 pod egidą Stowarzyszenia odbywają się spotkania miłośników gry w szachy. Na spotkania mogą przychodzić zarówno dorośli, jak i młodzi adepci tej pięknej gry.
Taka różnorodność działań Stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez współpracy i wsparcia różnych osób oraz środowisk i grup funkcjonujących w Hałcnowie. Szczególne podziękowania kieruję do księży z naszej parafii, do dyrekcji i pracowników placówek oświatowych (Przedszkole nr 43, Przedszkola Sióstr Serafitek, Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 6) i kulturalnych (Domu Kultury z jego kierowniczką p. Krystyną Małecką na czele). Wiele naszych projektów i działań opierało się na współpracy z hałcnowskim Kołem nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów kierowanym przez p. Marię Satławę oraz z OSP Hałcnów z prezesem p. Herbertem Olmą. Równie dobrze układa się współpraca z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej prowadzonym przez wiceprezesa naszego Stowarzyszenia, radnego p. Franciszka Nikla.
Wdzięczność należy się również wszystkim darczyńcom, dzięki których hojności i życzliwości mogliśmy zrealizować większość naszych projektów, np. wydanie kalendarza na 2010 rok, zakup nagród na konkursy.
Podziękowania należą się również wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy angażowali się w działania Stowarzyszenia w 2009 roku. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję wobec p. Krystyny Stanclik, p. Marii Satławy, p. Iwony Gębały i p. Stefana Raszki. Za obsługę księgową i rachunkową dziękuję p. Kazimierzowi Koniorowi.

PREZES
Edward Kołek
  Odpowiedz
#3
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2013

Rok 2013 to ósmy rok działalności Stowarzyszenia. Co udało się zdziałać dla Hałcnowa i hałcnowian? Dzięki hojności wielu darczyńców i pracy wolontariuszy udało się zrealizować znakomitą większość zaplanowanych działań.
Najobszerniejszym z działań była realizacja trzech projektów współfinansowanych przez Gminę Bielsko – Biała (pozyskaliśmy od Urzędu Miejskiego Bielska – Białej ponad 9 tys. zł). Były to:
1. Wydanie kalendarza pocztówkowego na rok 2014 pt. „Uroki Hałcnowa” zawierającego zdjęcia p. Andrzeja Rojka (dotacja Gminy 6 300 zł);
2. Przeprowadzenie VII Hałcnowskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Uroki Hałcnowa w obiektywie” (dotacja Gminy 1 600 zł); 64 prace zostały złożone przez 16 uczestników konkursu, wystawa i wernisaż z wręczeniem nagród w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II, wydanie folderu z wszystkimi pracami; główną nagrodę dla zdobywcy I miejsca – Marcina Wesela ufundowała p. Małgorzata Handzlik poseł do Parlamentu Europejskiego;
3. Zorganizowanie V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hałcnowie, Bielsku-Białej i Podbeskidziu (dotacja 1 500 zł).

Trzeba tu dodać, że działania te nie byłyby możliwe bez bardzo aktywnej współpracy opiekunek szkolnych kół turystycznych z SP 28 - p. Marty Piwowarczyk i G 6 - p. Marii Bąk, Laury Warszawskiej - panie te są także członkami naszego Stowarzyszenia. Dlatego gorące dla nich podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia. Osobne podziękowania dla p. Andrzeja Rojka, autora zdjęć do kalendarza.
W ciągu roku zorganizowaliśmy kilka imprez i uroczystości okolicznościowych wspólnie z placówkami oświatowymi (Szkołą Podstawową nr 28, Gimnazjum nr 6 oraz Przedszkolem nr 43):
- w marcu kiermasz wielkanocny (pozyskane środki poszły na działalność charytatywną),
- 11 listopada Święto Niepodległości (we współpracy z Radą Osiedla „Hałcnów”, hałcnowskim Domem Kultury, Akcją Katolicką naszej parafii, Ochotniczą Strażą Pożarną i hałcnowskim szkołami – SP28 i G 6) .
Intensywnie i owocnie współpracowaliśmy także z naszą hałcnowską parafią, korzystając z pomocy ks. Proboszcza Stanisławy Morawy, który użyczał nam Domu Parafialnego na różne imprezy (wystawy, wernisaże, turnieje, spotkania z władzami itp.), ks. doktora Stanisława Lubaszki, często goszcząc na łamach redagowanego przez niego miesięcznika „W moim Kościele”, oraz wszystkich księży wikariuszy.
W styczniu zorganizowaliśmy wraz z Przewodniczącą Koła Hałcnowskich Emerytów p. Marią Satławą wieczorek poezji p. Jadwigi Ochman, naszej lokalnej poetki.
W czerwcu po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia pojechali na dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Dzięki staraniom organizatora – właściciela Biura Podróży Bartek p. Józefa Jonkowskiego mogliśmy zrealizować bardzo bogaty program zwiedzania tych ziem.
Przez cały rok działało Koło Szachowe, którego zajęcia odbywają się regularnie w Domu Kultury dzięki życzliwości dyrektorki placówki p. Krystyny Małeckiej. W lutym zorganizowaliśmy IV Konkurs Szachowy Hałcnowskich Emerytów i Rencistów, a w maju IV Otwarty Konkurs Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska – Białej Ryszarda Batyckiego. Cieszył się on ogromnym powodzeniem, a wystartowało w nim aż 81 zawodników także spoza Bielska – Białej. Główną nagrodą dla zwycięzcy turnieju - Eneasza Wiewióry ufundował p. Grzegorz Szymik, członek Stowarzyszenia, a okazały tort dla najlepszego hałcnowianina - Bolesława Jurdygi podarowała cukiernia „Jedyna” braci Bąków. Wsparcia finansowego udzielił nam także P-SKS „Beskidy”.
Również przez cały rok trwała intensywna i myślę, że bardzo owocna współpraca z hałcnowskimi placówkami oświatowymi i kulturalnymi, z parafią i klubem sportowym, z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Hałcnowie.
Współorganizowaliśmy niektóre ich imprezy, wspieraliśmy finansowo i rzeczowo, zakupując nagrody na konkursy i przeglądy przez nie organizowane (np. dla laureatów XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej i XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek – organizowanego przez Akcję Katolicką, puchar dla zwycięzców Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Stefana Zubera – org. przez PSKS „Beskidy”, festyny: szkolno - parafialny w czerwcu i rodzinny Akcji Katolickiej we wrześniu br.).
W 2013 roku działaliśmy na rzecz budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią, usytuowanego na terenie należącym do Szkoły Podstawowej Nr 28 w Bielsku – Białej Hałcnowie. W założeniu boisko to ma być dostępne także dla uczniów Gimnazjum nr 6 w Hałcnowie, sportowców z Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „Beskidy” i innych grup (zorganizowanych i nie) uprawiających sporty, w tym gry zespołowe. Koncepcję i wstępny projekt obiektu opracował członek Zarządu Stowarzyszenia p. Bronisław Szafarczyk. Wszystko wskazuje na to, że boisko zostanie zbudowane do końca 2014 r.
Udało się nam zorganizować kilka spotkań członków Stowarzyszenia (z okazji zebrania sprawozdawczego, z okazji Świąt Wielkanocnych – tzw. „jajeczko”), a także wspólnie z Radą Osiedla Hałcnów spotkanie noworoczne z przedstawicielami Ratusza (w tym z p. prezydentem Jackiem Krywultem, naczelnikami wydziałów, radnymi) w styczniu 2013 r.
Niebagatelną pozycję w pracach Stowarzyszenia stanowi działalność charytatywna i wspierająca rehabilitację osób niepełnosprawnych. Dzięki znaczącym kwotom uzyskanym z przekazanych na nasze konto 1 % odpisów podatkowych od 107! osób wspieraliśmy przez cały rok leczenie i rehabilitację p. Urszuli Sablik, byłej pracownicy naszego Przedszkola nr 43, sfinansowaliśmy wymianę instalacji elektrycznej w SP 28 i realizowaliśmy inne nasze zadania statutowe W związku z tym ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydowali się przekazać 1 % swego podatku na rzecz Stowarzyszenia i prośba, by rozliczając 2013 rok pamiętali o nas. Zapewniamy, że środki te nie są przez Stowarzyszenie marnowane, a wszyscy członkowie władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) pracują za darmo.
Przypominamy nasze dane:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa KRS 0000 232680
i warto dopisać, na jaki cel te pieniądze mamy przeznaczyć np. pomoc dla p. U. Sablik.
Stowarzyszenie nasze patronuje również i finansuje hałcnowską stronę internetową: http://www.halcnow.pl oraz ma swoją stronę http://www.stowarzyszenie.halcnow.pl
Chciałbym też podziękować wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej i pozostałym członkom Stowarzyszenia, którzy aktywnie włączają się w nasze działania:
wszystkim powyżej wymienionym paniom , a ponadto
p. wiceprezes Iwonie Gębale (za całokształt i wsparcie wszystkich działań na rzecz Stowarzyszenia),
p. skarbnik Krystynie Stanclik (za opiekę nad finansami),
p. Bronisławowi Szafarczykowi (za moderowanie strony http://www.halcnow.pl),
p. Stefanowi Raszce – szefowi Komisji Rewizyjnej,
p. Kazimierzowi Koniorowi (za obsługę księgową).
paniom dyrektorkom Jolancie Fajkis i Małgorzacie Wawrzucie oraz p. radnemu Franciszkowi Niklowi (za współpracę),
p. Barbarze Tomali (za inspiracje).
Osobne podziękowania dla wszystkich darczyńców, dzięki którym mogliśmy jeszcze cokolwiek dla Hałcnowian zdziałać:
p. Małgorzacie Handzlik,
p. Stanisławowi Szwedowi – posłowi na Sejm RP,
p. Ryszardowi Batyckiemu – Przewodniczącemu RM w Bielsku – Białej,
p. Piotrowi Dudkowi – Prezesowi „AQUA” w Bielsku – Białej,
p. Tadeuszowi Badurze – Prezesowi „ANGA” Sp. z o.o.,
p. Przemysławowi Drabkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej B – B,
p. Kazimierzowi Rosnerowi,
p. Andrzejowi i Adamowi Bąkom – cukiernia „Jedyna”,
p. Jolancie i Sławomirowu Rąbom – Delikatesy Centrum i piekarnia RĄBA,
p. Dorocie Grabskiej – ZRU „Bispol”,
p. Renacie i Piotrowi Łusińskim – Dom Weselny „Bartek”,
p. Bożenie i Adamowi Grzywaczom – Apteka Św. Łukasza,
p. Krystynie, Piotrowi i Tomaszowi Trąbom – ASC Auto System Complex,
p. Barbarze i Grzegorzowi Tomalom – „Tomart”,
p. Grzegorzowi Szymikowi – Martpol,
p. Józefowi Jonkowskiemu – Biuro Podróży „Bartek”,
p. Iwonie Szadkowskiej - Kancelaria Podatkowa „CENT”,
p. Bronisławowi i Markowi Szafarczykom – „Traffic – inżynieria drogowa”, „Flexiforma – projektowanie architektoniczne”,
p. Tomaszowi Koniorowi - Szkółka Krzewów Ozdobnych,
p. Strońskim – Kwiaciarnia „Przy Rondzie”
p. Markowi Adamczykowi – „Bergen” .

Wszystkim po staropolsku Bóg zapłać!
Edward Kołek
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa
  Odpowiedz
#4
PLAN DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA NA ROK 2014

1 SPOTKANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA I
2 WSPÓŁPRACA Z AKCJĄ KATOLICKĄ PRZY ORGANIZACJI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK I
3 I HAŁCNOWSKA GIEŁDA HOBBYSTÓW, KOLEKCJONERÓW I ZBIERACZY II
4 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE III
5 OBJĘCIE OPIEKĄ P. URSZULI SABLIK I UŻYCZENIE JEJ KONTA STOWARZYSZENIA I – XII
6 DZIAŁALNOŚĆ KOŁA SZACHOWEGO I – XII
7 ORGANIZACJA V KONKURSU SZACHOWEGO EMERYTÓW I RENCISTÓW III-IV
8 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE:
- KALENDARZ ŚCIENNY NA 2015 R.
- FOLDER VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO VI - XII
10 PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA ORAZ PEŁNIENIE PATRONATU NAD HAŁCNOWSKĄ STRONĄ INTERNETOWĄ I - XII
11 ORGANIZACJA VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „HAŁCNOWSKIE SACRUM I PROFANUM” II - X
12 PRZEPROWADZENIE KIERMASZU WIELKANOCNEGO III
13 WIELKANOCNE JAJECZKO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA IV
14 WSPÓŁORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO VI
15 „HAŁCNOWSKA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA – Pchli Targ” VI
16 ORGANIZACJA V OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO GRAND PRIX HAŁCNOWA „CZTERY PORY ROKU” II – V – VIII - XI
17 WYCIECZKA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KAZIMIERZ - SANDOMIERZ V/VI
18 ORGANIZACJA ELEM. WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA HAŁCNOWSKICH DZIECI, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH VI - IX
19 SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA – PIECZENIE ZIEMNIAKA IX - X
20 REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ BIELSKO – BIAŁA:
- „Dzieci, rodzice, dziadkowie – razem na turystycznym szlaku”
- Kalendarz ścienny 2015 III - XII
21 ORGANIZACJA KONKURSÓW WIEDZY O HAŁCNOWIE, BIELSKU – BIAŁEJ I BESKIDACH DLA UCZNIÓW SP 28 I G 6 VI - XI
22 ORGANIZACJA CYKLU SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI HAŁCNOWIANAMI I - XII
23 WSPÓŁPRACA CAŁOROCZNA Z:
- DOMEM KULTURY
- PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
- KOŁEM NR 7 EMERYTÓW I RENCISTÓW
- PARAFIĄ, GRUPAMI PARAFIALNYMI
- RADĄ OSIEDLA „HAŁCNÓW”
- OSP HAŁCNÓW
- PSKS „BESKIDY”
- KOŁEM HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I - XII
24 PROWADZENIE KRONIKI STOWARZYSZENIA I - XII
25 WSPÓŁPRACA Z PARAFIALNYM MIESIĘCZNIKIEM SPOŁECZNO - RELIGIJNYM „ W MOIM KOŚCIELE” I - XII


Edward Kołek
Prezes Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Hałcnowa
  Odpowiedz
#5
Jak pan wiceprezes wie, zrealizowaliśmy wszystko poza punktami 8,15 i 19, a to z różnych powodów.
Trochę o tym napisałem w styczniowym numerze "W Moim Kościele".
  Odpowiedz
#6
Pchli targ powinien się odbyć w 2015 obowiązkowo...
  Odpowiedz
#7
Masz rację, ale w czasie, kiedy mógłby się odbyć(soboty-wiosna, lato, jesień), mnie brakuje mocy przerobowych.
  Odpowiedz
#8
Dex - czyżbyś opublikowanie tego odebrał jako pewien rodzaj wyrzutu?
Jeżeli nawet tak, to wyłącznie pod moim adresem, jako że dopiero teraz zamieściłem to, co powino było tu się znaleźć wiele miesięcy temu...
Lepiej jednak późno, niż wcale. Kierując się tą maksymą, zdecydowałem się wczoraj uzupełnić luki informacyjne.

  Odpowiedz
#9
Gdzie wyczytałeś ten zarzut?
  Odpowiedz
#10
Do wyjaśnienia na kawie (stygnie już od kwadransa!)...
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości