• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przegląd Pieśni Patriotycznej
#1
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Hałcnowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz ponad gimnazjalnym do wzięcia udziału w kolejnym XII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, którego eliminacje rozpoczną się 9 listopada br. od godz. 10.00 w naszym Domu Kultury.
Prosimy dyrektorów placówek edukacji i kultury, nauczycieli i opiekunów artystycznych, rodziców oraz animatorów wspólnot parafialnych o przygotowanie i zgłoszenie swoich wychowanków na ten konkurs do naszego Domu Kultury do 28 października br.
W czasie koncertu galowego, podczas obchodów Święta Niepodległości - 11 listopada br. nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. Laureaci I miejsc w każdej kategorii wiekowej będą reprezentować nasze środowisko i parafię na etapie diecezjalnym, który odbędzie się w marcu 2012 roku. W związku z uczestnictwem w następnym etapie przeglądu nie będą przyznawane I miejsca ex aequo (równorzędne).
W konkursie mogą uczestniczyć: soliści i duety, bądź zespoły wokalne oraz chóry w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych klas I-III, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, młodzież gimnazjalna, młodzież ponad gimnazjalna, dzieci i młodzież innych placówek.
W każdej grupie wiekowej ustala się dwie kategorie wykonawcze: soliści i duety oraz zespoły do 10 osób, zespoły od 10 osób i chóry.
Dopuszcza się akompaniament własny, bądź osób dorosłych lub wykorzystany podkład muzyczny nagrany na płycie CD (bez wokalu)
Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie dwóch wybranych przez siebie pieśni o tematyce patriotycznej (nie mniej niż dwie zwrotki), dostosowane do wieku wykonawcy. Repertuar wyklucza hymny: „Bogurodzica”, „Rota”, „Jeszcze Polska”, „Gaude Mater”. Organizatorzy zalecają poszukiwanie mniej znanych pieśni i piosenek, które nie były prezentowane w poprzednich edycjach. O podziale nagród decyduje jury. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody.
Do wszystkich hałcnowskich placówek edukacji i kultury zostały lub zostaną przekazane regulaminy i wzory kart zgłoszenia uczestników. Materiały te można również znaleźć np. na stronie internetowej http://www.akcja.diecezja.bielsko.pl
Dyrektorów placówek prosimy o zorganizowanie wstępnych eliminacji u siebie i zgłoszenie uczestników. Wszystkie osoby chętne, nie zgłaszane przez nasze placówki edukacji i kultury, zwłaszcza uczęszczające do innych szkół, mogą uzyskać regulamin i kartę zgłoszenia w Domu Kultury lub u niżej podpisanego.

Karty zgłoszenia prosimy przekazywać lub nadsyłać do dnia 28 października br. na adres:
Miejski Dom Kultury, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, 43-344 Bielsko-Biała e-mail: mdkhalc@ poczta.onet.pl
W imieniu organizatorów zapraszam do licznego udziału w XII Przeglądzie i życzę awansu na etap diecezjalny! Do zobaczenia na eliminacjach i koncertach galowych!

Franciszek Nikiel
  Odpowiedz
#2
W XII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, wzięło udział 300 uczestników, występujących jako soliści i duety oraz zespoły i chóry w kilku grupach wiekowych. Do konkursu zgłoszono 26 różnych wykonawców indywidualnych i zespołowych z Hałcnowa, innych części naszego miasta, z Wilamowic, Janowic i z Żywca.
Konkurs odbył się 9 listopada br. Występy wykonawców oceniało jury w składzie: Natalia Firlej – muzyk, absolwentka Kijowskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, korepetytor solistów Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Jan Firlej – muzyk i dyrygent, Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku, Ilona Stolarek – muzyk, Miejski Dom Kultury Włókniarzy

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:


Kategoria: Dzieci w Wieku Przedszkolnym Soliści, Duety i Zespoły Wokalne (Do 10 osób):

I m-ce - Zuzanna Jurecka i Zespół „Promyczki” - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek w Hałcnowie,
II m-ce - Zespół Przedszkolaków – 5-latki - Przedszkole nr 43

Kategoria: Dzieci w Wieku Przedszkolnym Soliści, Duety i Zespoły Wokalne (Powyżej 10 osób):
I m-ce - „Starszaki 2” – 5-6-latki - Przedszkole nr 43

Kategoria: Uczniowie Szkoły Podstawowej Klas I-III zespoły Wokalne (Do 10 osób):
I m-ce - Zespół „Ichtis” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilamowicach, Wyróżnienie - Zespół klasy IIc - SP nr 28 w Hałcnowie.

Kategoria: Uczniowie Szkoły Podstawowej Klas I-III Zespoły Wokalne (Powyżej 10 osób):
I m-ce - Zespół klasy IIb,
II m-ce - Zespół klasy IIIb,
III m-ce - Zespół klasy IIIa.
Wyróżnienie - Zespół klasy Ic - wszyscy ze SP nr 28

Kategoria: Uczniowie Szkoły Podstawowej Klas IV-VI Soliści, Duety:
I m-ce - Klaudia Rostkowska i Natalia Dziąćko,
II m-ce - Mikołaj Kubica –wszyscy ze SP nr 28

Kategoria: Uczniowie Szkoły Podstawowej Klas IV-VI Zespoły Wokalne (do 10 osób):
I m-ce - Zespół Klasy Vc - SP nr 28

Kategoria: Uczniowie Szkoły Podstawowej Klas IV-VI Zespoły Wokalne (powyżej 10 osób):
I m-ce - Zespół Wokalny „Allegro”,
Wyróżnienie - Zespół Wokalny „Bemolki” - oba ze SP nr 28

GRAND PRIX (główna nagroda przeglądu): Eliza Kania - SP nr 5 w Żywcu.

Ogłoszenie powyższych wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w Domu Kultury podczas uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości - 11 Listopada br., po uroczystej mszy św. za Ojczyznę, na którą przybyli mieszkańcy Hałcnowa: dzieci, młodzież i dorośli, poczty sztandarowe i strażacy ze swoją orkiestrą. W czasie tej uroczystej Eucharystii ks. prałat Stanisław Morawa wygłosił piękne kazanie na temat niepodległości i patriotyzmu dawniej i współcześnie. Uroczystość swoim śpiewem uświetnił chór JUBILEUM. W Domu Kultury Orkiestra OSP zagrała hymn i pieśni patriotyczne. Oficjalne obchody otworzył Przewodniczący Rady Osiedla - p. Edward Kołek. Młodzież naszej SP nr 28 przedstawiła piękny program historyczno-patriotyczny, przybliżający drogę Polaków do odzyskania niepodległości.
Następnym punktem programu był koncert laureatów XII Przeglądu. Pieśni Patriotycznej. Podczas konkursu 9 listopada br wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i poczęstunek. Laureaci, po prezentacji wybranych przez nich pieśni, otrzymali nagrody, a najlepsi okolicznościowe statuetki. Zdobywcy I miejsc we wszystkich kategoriach będą nas reprezentować na szczeblu diecezjalnym tego Przeglądu, wiosną przyszłego roku. Życzymy im sukcesów i awansu do etapu krajowego.
Organizacja etapu parafialnego była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego personelu Domu Kultury z Panią Krystyną Małecką na czele i naszej Akcji Katolickiej. Dziękuję uczestnikom za udział oraz dyrektorom placówek edukacji i kultury, opiekunom artystycznym i rodzicom za zainteresowanie się przeglądem i przygotowanie do uczestnictwa. Za wsparcie finansowe organizatorzy dziękują naszej Radzie Osiedla, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej i Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Hałcnowa, a za dary rzeczowe Przewodniczącemu Rady Miejskiej - Ryszardowi Batyckiemu, pani naczelnik Wydziału Promocji Miasta – Annie Zgierskiej panu naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego – Jerzemu Pieszce i innym.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej i obchodów Święta Niepodległości składam serdeczne Bóg zapłać! Już dziś w imieniu Domu Kultury i Akcji Katolickiej zapraszam. do uczestnictwa w najbliższym XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w styczniu 2012 roku. Dokładne terminy podamy później.
Franciszek Nikiel

  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości