• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Reforma oświaty
#1
Wobec nieuchronnych zmian, jakie nas czekają w szkolnictwie, uruchamiam nowy wątek. Zapraszam do wpisywania swoich opinii i uwag.

Na najbliższej sesji Rada Miejska ma podjąć uchwałę:


UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia ...... 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Znajdują się tam między innymi takie zapisy:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a także przez inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz granice ich obwodów określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

15. Szkoła Podstawowa nr 28 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 343 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 343, ul. Witosa 96

14. Obwód Szkoły Podstawowej nr 28 obejmuje ulice:
13-tu Zakrętów, Agronomówka, Ametystowa, Architektów, Bobka, Bojki, Braka, Brzechwy, Bzowa, Cedrowa, Chemików, Chryzantemowa, Czecza, Czeremchowa, Dąbrowskiej M., Deszczowa, Do Lasu, Elektryków, Fizyków, Gładka, Głośna, Grenady, Hałcnowska od nr 200 do końca, Helska, Iliady, Janowicka, Jarzębinowa, Jasińskiego Jakuba, Jowisza, Kaczeńców, Kaszubska, Kępna, Kiernika, Kolonia, Krasnoludków, Kryształowa, Krzemionki, Księży Las, Księżycowa, Kubika, Lawendowa, Leszka Czarnego, Macierzanki, Magnolii, Marglowa, Marynarska, Miejska, Mikołajczyka, Murarzy, Muzealna, Nad Słonicą, Nowy Świat, Obca, Odysei, Ojcowska, Okręgowa, Oksywska, Oliwkowa, Orchidei, Pasażerska, Pisarska, Pod Dębem, Pod Kasztanem, Porąbki, Przeciętna od nr 71 do końca, Przyjaźni, Pucka, Rataja, Rodzinna, Romantyczna, Saska, Serdeczna, Sieroszewskiego W., Siostry Małgorzaty Szewczyk, Skiby, Skrzatów, Spartakusa, Sucharskiego, Suchy Potok, Szlak, Taternicza, Teligi, Tysiąclecia, Walecznych, Wawelska, Witosa Wincentego,
Wysłouchów, Wysoka, Wyzwolenia n. od nr 135 do końca, p. od nr 102 do końca, Wyżynna, Zagrody, Zakole, Zalotników, Zbyszka z Bogdańca, Żurawinowa, Żywa;


Plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała, a także inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Adres dotychczasowego gimnazjum:

Gimnazjum nr 6 Bielsko-Biała, ul. Witosa 96

Szkoła, w której prowadzone będą klasy gimnazjum:

Szkoła Podstawowa nr 28 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 343

Gimnazja funkcjonujące samodzielnie w odrębnych budynkach włącza się do najbliżej zlokalizowanej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r.


Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko- Biała a także przez inne organy od dnia 1 września 2019 r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 28 obejmuje ulice:
13-tu Zakrętów, Agronomówka, Ametystowa, Architektów, Bobka, Bojki, Braka, Brzechwy, Bzowa, Cedrowa, Chemików, Chryzantemowa, Czecza, Czeremchowa, Dąbrowskiej M., Deszczowa, Do Lasu, Elektryków, Fizyków, Gładka, Głośna, Grenady, Hałcnowska od nr 200 do końca, Helska, Iliady, Janowicka, Jarzębinowa, Jasińskiego Jakuba, Jowisza, Kaczeńców, Kaszubska, Kępna, Kiernika, Kolonia, Krasnoludków, Kryształowa, Krzemionki, Księży Las, Księżycowa, Kubika, Lawendowa, Leszka Czarnego, Macierzanki, Magnolii, Marglowa, Marynarska, Miejska, Mikołajczyka, Murarzy, Muzealna, Nad Słonicą, Nowy Świat, Obca, Odysei, Ojcowska, Okręgowa, Oksywska, Oliwkowa, Orchidei, Pasażerska, Pisarska, Pod Dębem, Pod Kasztanem, Porąbki, Przeciętna od nr 71 do końca, Przyjaźni, Pucka, Rataja, Rodzinna, Romantyczna, Saska, Serdeczna, Sieroszewskiego W., Siostry Małgorzaty Szewczyk, Skiby, Skrzatów, Spartakusa, Sucharskiego, Suchy Potok, Szlak, Taternicza, Teligi, Tysiąclecia, Walecznych, Wawelska, Witosa Wincentego,
Wysłouchów, Wysoka, Wyzwolenia n. od nr 135 do końca, p. od nr 102 do końca, Wyżynna, Zagrody, Zakole, Zalotników, Zbyszka z Bogdańca, Żurawinowa, Żywa;
  Odpowiedz
#2
Po pierwsze, czy były prowadzone w tym temacie konsultacje z dyrekcjami tych dwóch placówek?


Z tego wynika, że Szkoła Podstawowa w naszej dzielnicy będzie dwubudynkowa - przy ul. Wyzwolenia i przy ul. Witosa?

Oraz klasa II i III gimnazjum będzie się uczyć przy ul Wyzwolenia?

Jakie klasy będą zatem przy ul. Witosa?
Jakie klasy będą zatem przy ul. Wyzwolenia?
  Odpowiedz
#3
AniSzy napisał(a):Szkoła Podstawowa w naszej dzielnicy będzie dwubudynkowa

Tak - przynajmniej czasowo (do końca wygaszania gimnazjum). A właściwie to nawet docelowo.
W pozostałych sprawach odsyłam do projektu uchwały (wysłałem ci mailem).

I jeszcze uzasadnienie do projektowanej uchwały:


Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60 ), zgodnie z art. 206 ust. 1 tej ustawy Rada Miejska zobowiązana została
do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale określono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych zarówno przez Gminę jak i inne organy oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Określono także warunki wygaszania gimnazjów - w przypadku Gminy Bielsko-Biała przez włączenie ich do innych szkół, głównie szkół podstawowych będących w obwodach gimnazjów. W przypadku Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych nastąpi przekształcenie w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych. W uchwale określono także projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała od 1 września 2019 r. Wygaszanie gimnazjów funkcjonujących w samodzielnych budynkach poprzez włączenie ich do sąsiednich szkół podstawowych powoduje, że obwody szkół oraz ich siedziby pozostają bez zmian, a wskazana więcej niż jedna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, daje możliwość racjonalnego wykorzystania budynków z ich infrastrukturą i zasobami bazowymi na potrzeby przekształconych szkół. Powyższe
rozwiązanie jest także optymalne z punktu widzenia zarządzania szkołą, zwłaszcza, że będzie ona prowadzić oddziały dotychczasowego gimnazjum, aż do ich określonej prawem likwidacji. Dyrektor szkoły podstawowej
może dowolnie zagospodarować budynki w których odbywać się będą zajęcia, biorąc pod uwagę zarówno ich bazę jak i lokalizację. Może zatem zorganizować klasy pierwsze równolegle w dwóch budynkach, skracając
tym samym drogę dziecka do szkoły. Połączenie strukturalne szkół podstawowych i gimnazjów, wg opisanych sposobów spowoduje, że nauczyciele dotychczasowego gimnazjum staną się z mocy prawa nauczycielami ośmioletnich szkół podstawowych, a dyrektorzy gimnazjów – odpowiednio wicedyrektorami tych szkół. Takie rozwiązanie umożliwi utrzymanie dotychczasowego pensum i zminimalizuje kierowanie do uzupełnienia etatu w innej szkole. Jednocześnie kadra kierownicza szkół podstawowych zostanie wzmocniona osobami kompetentnymi, posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą będącą w okresie skomplikowanej fazy rozwojowej.
  Odpowiedz
#4
Tak, widziałam, że dosłałeś, dla czytających dodam, że projekt obejmuje oczywiście zmiany w całym mieście. Najistotniejsze dot. Hałcnowa zostały wklejone.

W zasadzie to sformułowanie jest kluczowe: "Dyrektor szkoły podstawowej może dowolnie zagospodarować budynki w których odbywać się będą zajęcia, biorąc pod uwagę zarówno ich bazę jak i lokalizację." - bo to od podziału w którym budynku które klasy się znajdą, jest najważniejsze dla rodziców, dzieci i nauczycieli.
Myślę, że to nielekkie logistyczne zadanie do ogarnięcia...
  Odpowiedz
#5
Reforma oświaty w Bielsku-Białej - a właściwie w zakresie dotyczącym mieszkańców Hałcnowa - w bardziej przystępny sposób (z prezentacji przygotowanej przez Miejski Zarząd Oświaty)

[Obrazek: d21a701700046d8a5889a0d1]

[Obrazek: fdfe5f25001d297d5889a145]

[Obrazek: 4e1fe605001fc8db5889a0da]

[Obrazek: 24817982002075905889a0e2]

[Obrazek: 8f88f71200060b185889a152]

[Obrazek: a4cca5e200215b945889a0ed]

[Obrazek: 6f717d4400044f525889a0f4]

[Obrazek: e87870230016b9a25889a0fd]

[Obrazek: 953d46f70001f1825889a105]

[Obrazek: 6ca3aad90012def05889a161]

[Obrazek: 5c9a36db001e19dc5889a112]

[Obrazek: 28ce6a1900292c3e5889a16f]

[Obrazek: 447bf5a0000a91015889a11e]

[Obrazek: f3bb746d001dbf685889a179]

[Obrazek: cf40a1200025f0195889a129]
  Odpowiedz
#6
Jakie będą koszty reformy w naszym mieście i z jakich środków zostaną poniesione?
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości