• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informacje i ogłoszenia
#31
30.11.2018.

 
Z prac Rady Miejskiej
Listopad był wyjątkowym miesiącem w pracy Rady Miejskiej w nowej kadencji. Odbyły się w nim dwa posiedzenia sesyjne nowej Rady Miejskiej. Na pierwszym z nich nowi radni oraz nowy Prezydent Miasta Jarosław Klikmaszewski, złożyli ślubowanie. Z kolei Janusz Okrzesik został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej, a jego zastępcami zostali: Agnieszka Gorgoń-Komor, Jacek Krywult oraz Przemysław Drabek.  Na drugiej sesji wybrano przewodniczących poszczególnych komisji rady miejskiej. Warto zaznaczyć, że od bieżącej kadencji, zgodnie z nową ustawą,  powołano dodatkową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Prezydentowi Miasta przedłożyłem przegląd moich interpelacji złożonych w poprzedniej kadencji, zawierający prośbę o udzielenie szczegółowych a przede wszystkim  merytorycznych odpowiedzi o zaawansowaniu ich realizacji. W pierwszym tygodniu grudnia rada, na posiedzeniach komisji branżowych, przystępuje do intensywnych prac nad projektem budżetu na rok 2019 – przygotowanym jeszcze przez byłego Prezydenta Miasta, Jacka Krywulta.
 
Doświetlenie przejścia dla pieszych obok szkoły
Jak już wcześniej informowałem, służby miejskie odmówiły zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyzwolenia w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28. Argumentem na "nie" jest zbyt mała odległość od kolejnej sygnalizacji na przejściu (wymagana min. 200 m - jest 160 m). W tej sytuacji do służb miejskich złożyłem wniosek o dodatkowe doświetlenia przejścia i dojść do niego. W listopadzie dodatkowe oświetlenie zostało wykonane – każdy może sprawdzić jak dobrze widać teraz pieszych przechodzących przez przejście i oczekujących na możliwość wkroczenia na jezdnię. Złożyłem także wniosek, by w roku 2019 takim doświetleniem objąć kolejne przejścia w naszej dzielnicy – chodzi w szczególności o przejścia, z których korzystają dzieci szkolne, a więc na ul. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ulicami Księżycowa – Zagrody, na ul. Janowickiej przy skrzyżowaniu z ul. 13 Zakrętów, na ul. Witosa pod szkołą, a także na ul. Wyzwolenia w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa.[Obrazek: 20181120-163627.jpg]
 
Budowa ul. Nowohałcnowskiej
Miło mi poinformować, że roboty inwestycyjne na tym zadaniu postępują szybciej, aniżeli przewidywał harmonogram. Jest to wynik dobrych warunków atmosferycznych w tym roku, a także dużego  zaangażowania wykonawcy robót. Rada Miejska, uwzględniając zaawansowanie robót, przesunęła środki finansowe dla tego zadania z roku 2019 na rok 2018, a z roku 2020 na rok 2019. Oznacza to, że najprawdopodobniej droga zostanie oddana do użytku już w roku przyszłym, a nie jak planowano w roku 2020.

Budowa ul. Nowohałcnowskiej a węzeł Rosta
Analiza rozwiązań na węźle Rosta, a szczególnie niedostosowanie jego geometrii do rozkładu ruchu po oddaniu do ruchu ul. Nowohałcnowskiej, były przedmiotem kilku moich wystąpień zarówno do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i do władz miasta. Wskazywałem w nich na zbyt krótkie odcinki, na których trzeba zmienić pasy ruchu podczas jazdy z kierunku Cieszyna i Katowic w stronę ulicy Nowohałcnowskiej, co w wysokim stopniu może utrudniać przejazd i negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Na ostatniej sesji rady w minionej kadencji złożyłem stosowną interpelację w tej sprawie. Prezydent Miasta zobowiązał MZD do podjęcia odpowiednich działań mających na celu przeanalizowanie problemu.


[Obrazek: Rosta-1.jpg]

 
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robót prowadzi prace na kilku ulicach naszej dzielnicy, na początku grudnia uruchomiono nowy front robot na ul. Nad Słonicą. Nie są to roboty stacjonarne, ale mają charakter robót postępujących. Sytuacja może więc zmieniać się z dnia na dzień, dlatego też proszę wszystkich o uważne śledzenie nowych znaków drogowych i o stosowanie się do nich. Proszę też o stosowanie się do komunikatów ogłaszanych przez wykonawcę robót. Przypominam, że informacje zawierające bieżące harmonogramy oraz komunikaty wykonawcy zamieszczam na facebookowym profilu „Kanalizacja w Hałcnowie” oraz na moim profilu radnego Rady Miejskiej, często są one powtarzane na profilu halcnow.pl – posiadaczy własnych profilów proszę o ich udostępnianie.


[Obrazek: P1130768.jpg]

 
Wieczór autorski w Książnicy Beskidzkiej
Pod koniec listopada w Książnicy Beskidzkiej odbył się  ciekawy, szczególnie dla mieszkańców Hałcnowa,  wieczór autorski Pana Władysława  Miroty, na którym zaprezentował on swoje najnowsze dzieło – monografię „Dzieje oświaty w Hałcnowie”. Książka gromadzi materiały historyczne, wspomnienia, fotografie  obejmujące okres „od szkółki parafialnej do Szkoły Podstawowej nr 28”. Uczestnicy spotkania z przyjemnością wysłuchali interesującej prezentacji opracowania, a także okoliczności jego powstawania, przekazanych przez Autora w niezwykle zajmujący sposób, z licznymi odniesieniami do osób znajdujących się na sali. Była to prawdziwa opowieść o życiu, o ludziach, ich zaangażowaniu w tworzenie oświaty w Hałcnowie. Wielu spośród obecnych odnajdywało się w zamieszczonych w książce wspominkach i na fotografiach.  Spotkanie sprawiło wiele radości i stało się okazją do przywołania wspomnień ze swoich najlepszych szkolnych lat. Podobne spotkanie promocyjne planowane jest w Hałcnowie po Nowym Roku. Wydawcą tej pokaźnej książki jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Ze swojej strony pragnę Panu Władysławowi Mirocie  gorąco podziękować i wyrazić uznanie za wielki wkład w dokumentowanie historii naszej dzielnicy.
 
 
Szanowni Mieszkańcy Hałcnowa,
Zbliża się czas szczególny, czas świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, by święta te  upłynęły  w zdrowiu, spokoju i miłości. Niech zagości radość, odpoczynek oraz wzajemne zrozumienie. Nowy Rok 2019 niech wszystkim sprzyja w podejmowaniu kolejnych wyzwań i realizacji marzeń.
  Odpowiedz
#32
31.12.2018.

Z prac Rady Miejskiej

Bardzo nietypowe i niepełne było procedowanie pod koniec minionego roku jednej z najważniejszych uchwał Rady Miejskiej – uchwały budżetowej. Projekt tej uchwały przygotował jeszcze Prezydent Krywult – i nad takim projektem dyskutowano na posiedzeniach poszczególnych komisji branżowych Rady. Tymczasem nowy Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski opracował swoją autopoprawkę do tego projektu. Została ona jednak dostarczona radnym dopiero w przeddzień sesji. Dyskutowała nad nią jedynie komisja budżetowa, zaś pozostałym komisjom nie dano możliwości przeanalizowania propozycji zmian i uzupełnień. Ostatecznie w projekcie budżetu miasta na rok 2019, po stronie planowanych wydatków zapisano prawie 1.334.859 zł. Z ciekawszych zadań – miasto realizować będzie kilka dużych inwestycji: rozbudowę ulicy Międzyrzeckiej (kontynuacja), rozbudowę ulicy Cieszyńskiej, rozbudowę ulic Krakowska i Żywiecka, budowę ul. Nowohałcnowskiej oraz budowę nowego pawilonu Szpitala Miejskiego.  W budżecie przeznaczono także 3,0 mln zł do dyspozycji rad osiedli na remonty dróg lokalnych (po ok. 100 tys. zł), prawie trzykrotnie zwiększono planowane nakłady na walkę ze smogiem, przewidziano 400 tys. zł na wykupy gruntu pod przebudowę skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa oraz 350 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Hałcnowska – Daszyńskiego – Czorsztyńska i 130 tys. zł na remont ul. Warszawskiej.
Jeszcze przed przystąpieniem do prac nad autopoprawką do budżetu przedłożyłem Prezydentowi Klimaszewskiemu moją prośbę o ujęcie w niej kilku zadań z terenu Hałcnowa. Z zadowoleniem stwierdzam, że w wyniku moich wniosków, w planie budżetu na rok 2019 zawarto zadania:
-       budowa drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (od ronda w kierunku centrum miasta)
-       budowa parkingu i estetyczne uporządkowanie otoczenia budynku przy rondzie (poczta, rada osiedla)
-       budowa miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów (na parkingu przed domem kultury)
-       doświetlenie kilku kolejnych przejść dla pieszych
-       opracowanie projektu budowy nowego przedszkola (u zbiegu ulic Janowicka - Jasińskiego)
-       opracowanie projektu przebudowy ul. 13 Zakrętów
-       opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Krzemionki
-       opracowanie analizy ewentualnej potrzeby przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości – Kryształowa – Krausa oraz jezdni łączących obydwa ronda tego węzła (w związku z oddaniem do ruchu ulicy Nowohałcnowskiej).
 
Zadaniem radnego jest działanie nie tylko na rzecz swojej dzielnicy, czy okręgu wyborczego, ale działanie na rzecz całego miasta i jego mieszkańców. W wyniku moich starań w planie budżetu umieszczono także wnioskowane przeze mnie zadania:
-       budowa chodnika na ul. Karbowej (zapewniającego bezpieczne dojście z parkingu obok hali sportowej do ośrodka narciarskiego na Dębowcu)
-       budowa chodnika na ul. Jaworzańskiej (wniosek wspólny z radnym Konradem Łosiem)
-       opracowanie projektu i przebudowa parkingu przy przychodni na ul. Komorowickiej
-       opracowanie projektu budowy (wnioskowanego przeze mnie kilka lat temu) dwupoziomowego węzła na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Mazańcowicka
-       opracowanie dokumentacji naprawczej do projektu przebudowy ul. Cieszyńskiej, uwzględniającej prawidłowe kształtowanie infrastruktury rowerowej.
Na sesji złożyłem także interpelację, w której wskazałem na potrzebę daleko idącego uporządkowania centrum Hałcnowa, prowadzącego do estetyki i funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wnioskowałem więc do Prezydenta Miasta o opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania centrum naszej dzielnicy.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości