• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informacje i ogłoszenia
#31
30.11.2018.

 
Z prac Rady Miejskiej
Listopad był wyjątkowym miesiącem w pracy Rady Miejskiej w nowej kadencji. Odbyły się w nim dwa posiedzenia sesyjne nowej Rady Miejskiej. Na pierwszym z nich nowi radni oraz nowy Prezydent Miasta Jarosław Klikmaszewski, złożyli ślubowanie. Z kolei Janusz Okrzesik został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej, a jego zastępcami zostali: Agnieszka Gorgoń-Komor, Jacek Krywult oraz Przemysław Drabek.  Na drugiej sesji wybrano przewodniczących poszczególnych komisji rady miejskiej. Warto zaznaczyć, że od bieżącej kadencji, zgodnie z nową ustawą,  powołano dodatkową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Prezydentowi Miasta przedłożyłem przegląd moich interpelacji złożonych w poprzedniej kadencji, zawierający prośbę o udzielenie szczegółowych a przede wszystkim  merytorycznych odpowiedzi o zaawansowaniu ich realizacji. W pierwszym tygodniu grudnia rada, na posiedzeniach komisji branżowych, przystępuje do intensywnych prac nad projektem budżetu na rok 2019 – przygotowanym jeszcze przez byłego Prezydenta Miasta, Jacka Krywulta.
 
Doświetlenie przejścia dla pieszych obok szkoły
Jak już wcześniej informowałem, służby miejskie odmówiły zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyzwolenia w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28. Argumentem na "nie" jest zbyt mała odległość od kolejnej sygnalizacji na przejściu (wymagana min. 200 m - jest 160 m). W tej sytuacji do służb miejskich złożyłem wniosek o dodatkowe doświetlenia przejścia i dojść do niego. W listopadzie dodatkowe oświetlenie zostało wykonane – każdy może sprawdzić jak dobrze widać teraz pieszych przechodzących przez przejście i oczekujących na możliwość wkroczenia na jezdnię. Złożyłem także wniosek, by w roku 2019 takim doświetleniem objąć kolejne przejścia w naszej dzielnicy – chodzi w szczególności o przejścia, z których korzystają dzieci szkolne, a więc na ul. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ulicami Księżycowa – Zagrody, na ul. Janowickiej przy skrzyżowaniu z ul. 13 Zakrętów, na ul. Witosa pod szkołą, a także na ul. Wyzwolenia w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa.[Obrazek: 20181120-163627.jpg]
 
Budowa ul. Nowohałcnowskiej
Miło mi poinformować, że roboty inwestycyjne na tym zadaniu postępują szybciej, aniżeli przewidywał harmonogram. Jest to wynik dobrych warunków atmosferycznych w tym roku, a także dużego  zaangażowania wykonawcy robót. Rada Miejska, uwzględniając zaawansowanie robót, przesunęła środki finansowe dla tego zadania z roku 2019 na rok 2018, a z roku 2020 na rok 2019. Oznacza to, że najprawdopodobniej droga zostanie oddana do użytku już w roku przyszłym, a nie jak planowano w roku 2020.

Budowa ul. Nowohałcnowskiej a węzeł Rosta
Analiza rozwiązań na węźle Rosta, a szczególnie niedostosowanie jego geometrii do rozkładu ruchu po oddaniu do ruchu ul. Nowohałcnowskiej, były przedmiotem kilku moich wystąpień zarówno do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i do władz miasta. Wskazywałem w nich na zbyt krótkie odcinki, na których trzeba zmienić pasy ruchu podczas jazdy z kierunku Cieszyna i Katowic w stronę ulicy Nowohałcnowskiej, co w wysokim stopniu może utrudniać przejazd i negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Na ostatniej sesji rady w minionej kadencji złożyłem stosowną interpelację w tej sprawie. Prezydent Miasta zobowiązał MZD do podjęcia odpowiednich działań mających na celu przeanalizowanie problemu.


[Obrazek: Rosta-1.jpg]

 
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robót prowadzi prace na kilku ulicach naszej dzielnicy, na początku grudnia uruchomiono nowy front robot na ul. Nad Słonicą. Nie są to roboty stacjonarne, ale mają charakter robót postępujących. Sytuacja może więc zmieniać się z dnia na dzień, dlatego też proszę wszystkich o uważne śledzenie nowych znaków drogowych i o stosowanie się do nich. Proszę też o stosowanie się do komunikatów ogłaszanych przez wykonawcę robót. Przypominam, że informacje zawierające bieżące harmonogramy oraz komunikaty wykonawcy zamieszczam na facebookowym profilu „Kanalizacja w Hałcnowie” oraz na moim profilu radnego Rady Miejskiej, często są one powtarzane na profilu halcnow.pl – posiadaczy własnych profilów proszę o ich udostępnianie.


[Obrazek: P1130768.jpg]

 
Wieczór autorski w Książnicy Beskidzkiej
Pod koniec listopada w Książnicy Beskidzkiej odbył się  ciekawy, szczególnie dla mieszkańców Hałcnowa,  wieczór autorski Pana Władysława  Miroty, na którym zaprezentował on swoje najnowsze dzieło – monografię „Dzieje oświaty w Hałcnowie”. Książka gromadzi materiały historyczne, wspomnienia, fotografie  obejmujące okres „od szkółki parafialnej do Szkoły Podstawowej nr 28”. Uczestnicy spotkania z przyjemnością wysłuchali interesującej prezentacji opracowania, a także okoliczności jego powstawania, przekazanych przez Autora w niezwykle zajmujący sposób, z licznymi odniesieniami do osób znajdujących się na sali. Była to prawdziwa opowieść o życiu, o ludziach, ich zaangażowaniu w tworzenie oświaty w Hałcnowie. Wielu spośród obecnych odnajdywało się w zamieszczonych w książce wspominkach i na fotografiach.  Spotkanie sprawiło wiele radości i stało się okazją do przywołania wspomnień ze swoich najlepszych szkolnych lat. Podobne spotkanie promocyjne planowane jest w Hałcnowie po Nowym Roku. Wydawcą tej pokaźnej książki jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Ze swojej strony pragnę Panu Władysławowi Mirocie  gorąco podziękować i wyrazić uznanie za wielki wkład w dokumentowanie historii naszej dzielnicy.
 
 
Szanowni Mieszkańcy Hałcnowa,
Zbliża się czas szczególny, czas świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, by święta te  upłynęły  w zdrowiu, spokoju i miłości. Niech zagości radość, odpoczynek oraz wzajemne zrozumienie. Nowy Rok 2019 niech wszystkim sprzyja w podejmowaniu kolejnych wyzwań i realizacji marzeń.
  Odpowiedz
#32
31.12.2018.

Z prac Rady Miejskiej

Bardzo nietypowe i niepełne było procedowanie pod koniec minionego roku jednej z najważniejszych uchwał Rady Miejskiej – uchwały budżetowej. Projekt tej uchwały przygotował jeszcze Prezydent Krywult – i nad takim projektem dyskutowano na posiedzeniach poszczególnych komisji branżowych Rady. Tymczasem nowy Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski opracował swoją autopoprawkę do tego projektu. Została ona jednak dostarczona radnym dopiero w przeddzień sesji. Dyskutowała nad nią jedynie komisja budżetowa, zaś pozostałym komisjom nie dano możliwości przeanalizowania propozycji zmian i uzupełnień. Ostatecznie w projekcie budżetu miasta na rok 2019, po stronie planowanych wydatków zapisano prawie 1.334.859 zł. Z ciekawszych zadań – miasto realizować będzie kilka dużych inwestycji: rozbudowę ulicy Międzyrzeckiej (kontynuacja), rozbudowę ulicy Cieszyńskiej, rozbudowę ulic Krakowska i Żywiecka, budowę ul. Nowohałcnowskiej oraz budowę nowego pawilonu Szpitala Miejskiego.  W budżecie przeznaczono także 3,0 mln zł do dyspozycji rad osiedli na remonty dróg lokalnych (po ok. 100 tys. zł), prawie trzykrotnie zwiększono planowane nakłady na walkę ze smogiem, przewidziano 400 tys. zł na wykupy gruntu pod przebudowę skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa oraz 350 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Hałcnowska – Daszyńskiego – Czorsztyńska i 130 tys. zł na remont ul. Warszawskiej.
Jeszcze przed przystąpieniem do prac nad autopoprawką do budżetu przedłożyłem Prezydentowi Klimaszewskiemu moją prośbę o ujęcie w niej kilku zadań z terenu Hałcnowa. Z zadowoleniem stwierdzam, że w wyniku moich wniosków, w planie budżetu na rok 2019 zawarto zadania:
-       budowa drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (od ronda w kierunku centrum miasta)
-       budowa parkingu i estetyczne uporządkowanie otoczenia budynku przy rondzie (poczta, rada osiedla)
-       budowa miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów (na parkingu przed domem kultury)
-       doświetlenie kilku kolejnych przejść dla pieszych
-       opracowanie projektu budowy nowego przedszkola (u zbiegu ulic Janowicka - Jasińskiego)
-       opracowanie projektu przebudowy ul. 13 Zakrętów
-       opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Krzemionki
-       opracowanie analizy ewentualnej potrzeby przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości – Kryształowa – Krausa oraz jezdni łączących obydwa ronda tego węzła (w związku z oddaniem do ruchu ulicy Nowohałcnowskiej).
 
Zadaniem radnego jest działanie nie tylko na rzecz swojej dzielnicy, czy okręgu wyborczego, ale działanie na rzecz całego miasta i jego mieszkańców. W wyniku moich starań w planie budżetu umieszczono także wnioskowane przeze mnie zadania:
-       budowa chodnika na ul. Karbowej (zapewniającego bezpieczne dojście z parkingu obok hali sportowej do ośrodka narciarskiego na Dębowcu)
-       budowa chodnika na ul. Jaworzańskiej (wniosek wspólny z radnym Konradem Łosiem)
-       opracowanie projektu i przebudowa parkingu przy przychodni na ul. Komorowickiej
-       opracowanie projektu budowy (wnioskowanego przeze mnie kilka lat temu) dwupoziomowego węzła na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Mazańcowicka
-       opracowanie dokumentacji naprawczej do projektu przebudowy ul. Cieszyńskiej, uwzględniającej prawidłowe kształtowanie infrastruktury rowerowej.
Na sesji złożyłem także interpelację, w której wskazałem na potrzebę daleko idącego uporządkowania centrum Hałcnowa, prowadzącego do estetyki i funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wnioskowałem więc do Prezydenta Miasta o opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania centrum naszej dzielnicy.
  Odpowiedz
#33
31.01.2019.

 
Z prac Rady Miejskiej
Na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r. radni Rady Miejskiej Bielska-Białej, poruszeni tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, poprzez aklamację przyjęli rezolucję przeciwko nienawiści. Zawiera ona apel do wszystkich środowisk o wzajemny szacunek i o prowadzenie wszelkich debat w sposób kulturalny, z użyciem argumentów merytorycznych. Radni, zmianę postaw i zachowań rozpoczynają od siebie, opowiadając się za wzajemnym szacunkiem i dialogiem. Treść rezolucji znaleźć można w miejscowych mediach.
W związku z prowadzeniem konsultacji społecznych na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyli do Prezydenta Miasta opracowany przeze mnie wniosek o prowadzenie tych konsultacji w sposób powszechny, umożliwiający udział w nich jak największej liczbie mieszkańców miasta – poprzez znaczące wydłużenie ustawowego terminu składania wniosków i zorganizowanie spotkań w każdej dzielnicy oraz kilku dodatkowych debat publicznych i odpowiedniej kampanii informacyjnej. We wniosku zaznaczono, że Studium, to jeden z najważniejszych dokumentów dla gminy, określający kierunki jej rozwoju i zasady prowadzenia polityki przestrzennej, a przez to w znaczący sposób wpływa na życie i działalność mieszkańców.
Na sesji odwołano także Panią Annę Łakomską ze stanowiska Skarbnika Miasta – z uwagi na jej przejście na emeryturę. Na stanowisko to powołano Pana Dominika Pawińskiego, …który dotąd pracował w Urzędzie Gminy w Kozach, na stanowisku skarbnika gminy. Na emeryturę odchodzi także Grzegorz Tomaszczyk, dotychczasowy Sekretarz Miasta. Stanowisko to obejmie Igor Kliś.
 
Obwodnica centrum Hałcnowa
Jak już kilka miesięcy temu informowałem, na mój wniosek miasto podjęło rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by wspólnymi siłami zbudować obwodnicę centrum Hałcnowa. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, planowana przez GDDKiA droga serwisowa, mająca przebiegać wzdłuż północnego obrzeża drogi S1 i węzła Suchy Potok, ma otrzymać parametry umożliwiające pełnienie funkcji wspomnianej obwodnicy. Jej przebieg ustalono od skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Zagrody – Księżycowa, do skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ulicą Kolonia. W projekcie Studium zagospodarowania przestrzennego ujęto już nowy przebieg obwodnicy. Projektanci z Biura Rozwoju Miasta przewidzieli też w Studium dalszy przebieg obwodnicy – aż do ronda na węźle Rosta.
 
Zimowe utrzymanie dróg
Ostatnie spore opady śniegu ujawniły pewne niedoskonałości w funkcjonowaniu systemu zimowego utrzymania dróg. Niektóre sytuacje wymagały bezpośrednich interwencji, które kilkakrotnie podejmowałem. Warto jednak przy tej okazji przypomnieć, że wszelkie działania w tym zakresie koordynuje Miejski Komitet Utrzymania Zimowego Dróg, powołany odpowiednim zarządzeniem Prezydenta Miasta (nr ON.0050.3515.2018.GM z dnia 29 października 2018 r.) i działający na podstawie przyjętego Regulaminu i OPERATU ORGANIZACYJNEGO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. Ustalono w nim między innymi jednostki odpowiedzialne za realizację zadań i bezpośrednio je wykonujące, a także tzw. standardy zimowego utrzymania dla dróg i chodników. Dla przykładu najwyższy stosowany w mieście standard 2 (u nas objęte nim ulice, to Niepodległości i Wyzwolenia) dopuszcza występowanie luźnego śniegu do czterech godzin od ustania opadów, zaś najniższy standard 5, to ulice utrzymywane „na biało”, na których dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godzin. Ulice Janowicka, Hałcnowska i Witosa są utrzymywane według standardu 3, dla którego do 6 godzin od ustania opadów może występować luźny śnieg. Drogi najniższego standardu są utrzymywane przez SUEZ przy współpracy z radami osiedlowymi - w ramach przydzielonego czasu pracy sprzętu. Informacyjnie: dla naszej dzielnicy przyznano 600 godzin pracy sprzętu. Dla chodników ustalono dwa standardy i dwie kolejności odśnieżania, a chodniki przy ulicach Wyzwolenia, Janowicka, Hałcnowska, Witosa Krzemionki są odśnieżane w drugiej kolejności. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 5.1. pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z dnia 30 lipca 2018), obowiązek utrzymywania chodników przylegających do posesji, obciąża właścicieli tych posesji.
Dla uniknięcia niepotrzebnych pomyłek zalecam zapoznanie się z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta i wspomnianego Operatu, które można znaleźć na stronie internetowej Urzędu pod zakładką „BIP – prawo lokalne – zarządzenia prezydenta”.  W sytuacjach krytycznych podejmować można interwencje telefoniczne pod numerami:
SUEZ tel. (33) 49-92-016, 49-92-026
STRAŻ MIEJSKA 986
Wydział Gospodarki Miejskiej (33) 497-15-08
 
Śliskie przejścia dla pieszych
Ostatnie warunki atmosferyczne ujawniły, że na niektórych przejściach dla pieszych farba użyta do ich oznakowania jest tak śliska, że utrudnia ruch pieszym, więc przekraczają oni jezdnię poza nimi. Na skutek zgłoszeń od mieszkańców podjąłem interwencję w MZD, który firmę malującą przejścia zobowiązał do sprawdzenia szorstkości powierzchni pomalowanych. Zapowiedziano też, że w razie potrzeby w okresie wiosennym wykonane zostanie odnowienie oznakowania – z zastosowaniem materiałów zapewniających odpowiednie parametry.
 
Otoczenie budynku przy ul. Wyzwolenia 293
W odpowiedzi na kilka moich kolejnych wniosków o uporządkowanie otoczenia budynku przy ul. Wyzwolenia 293 (poczta, siedziba Rady Osiedla Hałcnów), Dyrektor Zakładu Gospodarki Miejskiej podjął decyzję o zleceniu w roku bieżącym opracowania dokumentacji projektowej, która ma wskazać sposoby i zakres rozwiązania sygnalizowanych przeze mnie problemów oraz innych problemów natury technicznej. Planowany zakres prac, który powinien zostać uwzględniony w dokumentacji  objąć ma  budowę parkingu wraz z jego odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), przebudowę schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, izolację ścian fundamentowych budynku, przebudowę instalacji odgromowej i  wykonanie tzw. małej architektury (chodniki, ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerzystów, zieleń). Przewidywany termin opracowania dokumentacji, to 6 miesięcy od zawarcia umowy (w co wliczyć należy ok. 4 miesiące na pozyskanie uzgodnienia operatu wodno-prawnego związanego z planowaną kanalizacją deszczową).
 
Monitoring rejestrujący wjazd na skrzyżowanie podczas czerwonego sygnału
Jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej wnioskowałem do MZD o przeanalizowanie przyczyn wielu wypadków i kolizji, do których dochodzi na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Sarni Stok – Kwiatkowskiego i o podjęcie działań zaradczych. Wskazywałem, że w raportach policji, jako jedną z przyczyn, podaje się wjazd na skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału. W grudniu ubiegłego roku MZD wystąpił więc do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego  o wyrażenie zgody na zainstalowanie na tym skrzyżowaniu (i na kilku innych w mieście) urządzeń, które rejestrować będą tego typu wykroczenia. Pozyskane materiały przekazywane będą do policji, celem podjęcia działań przewidzianych w prawie.
 
Czyste powietrze
Wszyscy narzekamy na trujący nas i duszący smog, ale prawie nic nie robimy, aby się od niego uwolnić. Nie brak w Hałcnowie domów, których kominy systematycznie odprowadzają do atmosfery gęsty, czarny dym. Warto więc wiedzieć, że rząd uruchomił kompleksowy program Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Korzystając z tego programu możemy uzyskać zwrot części kosztów poniesionych m.in. na:
-       wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
-       docieplenie przegród budynku,
-       wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
-       instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
-       montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat programu i zasadach oraz wielkościach dotacji uzyskać można w punkcie konsultacyjnym, który staraniem Przemysława Drabka wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został otwarty przy ul. Legionów 54 i działa w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 (infolinia tel. 32-60-32-252).
  Odpowiedz
#34
Info na dzień 28.02.2019.

 
Z prac Rady Miejskiej
Na sesji w dniu 26 lutego br. Rada Miejska przyjęła „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”. Zgodnie z tym programem miasto zamierza wesprzeć w bieżącym roku wymianę co najmniej 250 kotłów centralnego ogrzewania starego typu, na kotły o niskiej emisji zanieczyszczeń. Należy tu wspomnieć, że zgodnie z przyjętym programem, można uzyskać wsparcie finansowe w postaci zwrotu do 70% poniesionych kosztów tzw. kwalifikowanych (czyli wymienionych w tym programie) – nie więcej jednak, aniżeli 7 tys. zł. Jak wynika z oficjalnych danych, smog stał się jedną z najczęstszych nienaturalnych przyczyn śmierci Polaków. W wyniku zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera w naszym kraju około 40 tysięcy ludzi. W Hałcnowie jeszcze bardzo wiele domów ogrzewanych jest piecami węglowymi tzw. „kopciuchami”. Apeluję więc do skorzystania z tego programu pomocowego i do wymiany pieców centralnego ogrzewania na piece nowej generacji, emitujące znacznie mniej zanieczyszczeń. Dodam, że oprócz programu miejskiego, można także skorzystać z programów innych – na przykład z rządowego „Czyste Powietrze” – o czym pisałem miesiąc temu.
Inną uchwałą wprowadzono zmiany do zasad odpłatności za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. Uściślono, iż opłaty dotyczą miejsc do parkowania wyznaczonych na drogach publicznych.   MZD sukcesywnie wprowadzał będzie parkomaty, a kierowcy zobowiązani będą do wniesienia opłat natychmiast po zaparkowaniu pojazdu. Uchwała obowiązywać ma od 1 września 2019 r.
W minionym miesiącu radni zgłosili 40 interpelacji i wniosków – w tym znalazły się moje trzy wystąpienia:
-       Wniosek o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości – Krausa – Kryształowa (z uwagi na powtarzające się tam wypadki i kolizje)
-       Wniosek o przeanalizowanie potrzeby i możliwości budowy chodnika na węźle Rosta – pomiędzy rejonem ulic Architektów, Kolonia, a osiedlem Rosta. Do wniosku dołączyłem rysunki wskazujące na techniczne możliwości poprowadzenia tego chodnika
-       Interpelacja w sprawie nieprawidłowo realizowanych zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg, zawierająca także wniosek o opracowanie na nowo „Operatu organizacyjnego zimowego utrzymania dróg”
 
Budowa drogi ekspresowej S1
Z informacji przekazanej mi przez Zastępcę Prezydenta Miasta Przemysława Kamińskiego wynika, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że w drugim kwartale 2019 roku przygotowany zostanie przetarg na budowę dalszego odcinka drogi ekspresowej S1 (w kierunku Mysłowic), a tym samym na budowę węzła dróg ekspresowych „Suchy Potok”.  Aktualnie opracowana została tzw. koncepcja programowa tej drogi – do której MZD zgłosił kilka uwag. Inwestycja ma być realizowana zgodnie z zasadą „zaprojektuj i wybuduj”, a umowa z wykonawcą miałaby zostać podpisana pod koniec 2019 roku.
Inwestycja ta obejmować ma także budowę obwodnicy centrum Hałcnowa – siłami GDDKiA na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Księży Las, a na dalszym odcinku (od ul. Księży Las do ul. Wyzwolenia) staraniem i siłami Miejskiego Zarządu Dróg. Droga ta ma mieć parametry drogi lokalnej, szerokość jezdni 7,0 m i jednostronny chodnik.
 
Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia
Z zadowoleniem informuję, że materializują się moje starania o zbudowanie drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia – na odcinku od ul. Kolonia do ul. Wyżynnej. Po wielu perturbacjach, po interwencjach posła Grzegorza Pudy w Ministerstwie Infrastruktury (konieczne było pozyskanie zgody ministra na odstępstwo od wymagań normatywnych), Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na budowę drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia - na odcinku od ul. Kolonia do ul. Wyżynnej. Mogło się tak stać w wyniku przychylenia się Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego do mojego wniosku i przyznania dodatkowych funduszy na rok 2019 (w autopoprawce Prezydenta do projektu budżetu) - z przeznaczeniem na realizację tego zadania. Przetarg na budowę chodnika zaplanowano na 05 marca 2019 r.
 
Budowa chodnika na ul. Krzemionki
Losy projektu i budowy chodnika na ul. Krzemionki zależą obecnie od decyzji Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego. W konsekwencji wspólnych działań, moich i Rady Osiedla Hałcnów, Miejski Zarząd Dróg zwrócił się do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na realizację przedsięwzięcia. Jak wynika z odpowiedzi MZD na moje kolejne wystąpienie w tej sprawie, założono że zadanie to ma obejmować budowę chodników po obydwu stronach ulicy, budowę zatok autobusowych wraz z wiatami oraz przebudowę odwodnienia części ulicy Wyzwolenia i uregulowanie gospodarki wodnej w tym rejonie. Czekamy więc na decyzję Prezydenta Miasta.
 
Kolory Piątej Ewangelii
Jako pomysłodawca i współorganizator, ponownie serdecznie zapraszam na wystawę związaną tematycznie z Ziemią Świętą. Po zeszłorocznej wystawie fotografii, która odbyła się w Książnicy Beskidzkiej, tym razem będziemy mogli cieszyć się kolekcją ok. 70 obrazów nazwaną „KOLORY PIĄTEJ EWANGELII”, której właścicielem jest franciszkański Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie.
Jak pisze O. Nikodem Gdyk (przewodnik hałcnowskiej pielgrzymi w roku 2018):
„Piąta Ewangelia – to określenie, jakie ukuł Ernest Renan – francuski filozof i pisarz, odnosząc się do swojej podróży po Palestynie. I rzeczywiście inaczej, pełniej odczytuje się wydarzenia biblijne w kontekście środowiska, w którym miały miejsce. Ponieważ nie wszyscy mogą pojechać do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa, Komisariat Ziemi Świętej, przybliża tę szczególną Ziemię …   poprzez różne wystawy”.
Tym razem wystawę oglądać będziemy w Bielskim Centrum Kultury, a towarzyszyć będzie wydarzeniu artystycznemu, jakim z pewnością jest coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”. Otwarcie wystawy nastąpi w Bielskim Centrum Kultury w drugim dniu festiwalu, po koncercie muzyki klezmerskiej w wykonaniu Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem z Wrocławia (w środę 24 kwietnia 2019 r. godz. 18.00).
Do jej zwiedzenia zachęcam wszystkich - a szczególnie uczestników zeszłorocznej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

 
 
 
  Odpowiedz
#35
Info na dzień 28.04.2019.

Z prac Rady Miejskiej

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej odbyła się we wtorek 16 kwietnia br. – zostało na niej przyjętych ponad 20 nowych uchwał regulujących życie społeczno-gospodarcze naszego miasta. Między innymi przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018, wprowadzono też zmiany do budżetu miasta na rok 2019. Rada wprowadziła nowe zasady finansowania bielskiego sportu – nie będzie już stypendiów wypłacanych z miejskiego budżetu poszczególnym zawodnikom, w ich miejsce natomiast realizowane będzie wsparcie finansowe klubów, poprzez udzielanie dotacji celowych. Ponieważ upłynęła właśnie czteroletnia kadencja rad osiedli, przyjęto też uchwały w sprawie wyborów do tych rad na kolejną kadencję, które odbędą się w niedzielę 16 czerwca br.
Na sesji zgłosiłem trzy interpelacje - wnioski:
-       wniosek o ponowną analizę zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Bzowa – Orchidei (interpelacja wspólna z radnym Karolem Markowskim)
-       wniosek o przeprowadzenie analizy i poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych (obok posesji przy ul. Wyzwolenia nr 541)
-       interpelacja w sprawie bałaganu w oznakowaniu i zabezpieczeniu robót drogowych (na ul. Niepodległości, na ul. Krakowskiej, na skrzyżowaniu Lwowska – Żywiecka – Stojałowskiego).
W sprawach różnych prosiłem o:
-       wyjaśnienie problemu pobierania przez MZD opłat za parkowanie samochodów poza wyznaczonymi miejscami do parkowania
-       informację, czy miasto przygotowało zmiany i uzupełnienia w systemie drogowskazowym, które po oddaniu do ruchu ulicy Nowohałcnowskiej powinno uwzględnić nowe trasy dojazdu do Hałcnowa i do Komorowic Krakowskich
-       bieżące, prawidłowe i terminowe reagowanie służb miejskich na wpisy dokonywane przez mieszkańców na internetowej mapie zgłoszeń www.zgloszenia.bb.pl 
Czekam na odpowiedzi.
 
Koniec kadencji Rady Osiedla Hałcnów
Upłynęła kadencja rad osiedli, a więc także i Rady Osiedla Hałcnów. Mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć, że to były 4 lata dobrej współpracy, wzajemnego zrozumienia i radości z realizacji wspólnych inicjatyw. Za tę współpracę, za wsparcie w pracy radnego, za pracę na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców – chcę podziękować ustępującej Radzie, a sczególne podziękowania kieruję pod adresem Przewodniczącej ROH, Pani Anity Szymańskiej.
Rada Miejska Bielska-Białej od kilku lat pracuje nad umacnianiem roli, znaczenia i skuteczności pracy rad osiedli.  Dlatego też cztery lata temu przyjęto nowe zasady wyboru – poprzez bezpośrednie oddawanie głosów w wyborach tajnych, organizowanych przez specjalnie powołaną Miejską Komisję Wyborczą ds. Wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej, w skład której wchodzą także radni Rady Miejskiej. Wybory na terenie osiedli prowadzone są przez Obwodowe Komisje Wyborcze. W bieżącym natomiast roku, Rada Miejska rozszerzyła uprawnienia rad osiedli, dając im do dyspozycji po 100 tys. zł, które mogą być wydatkowane na terenie danego osiedla w sposób wskazany przez jego radę. 
Przypomnę, że w skład rady osiedla wchodzi 15 osób, a kandydatów zgłaszać można do wspomnianej Komisji (na specjalnych formularzach) w terminie do 17 maja br. do godz. 15.00. Gdyby liczba zgłoszonych kandydatów była mniejsza niż 15, to termin zgłoszeń zostanie przedłużony do 22 maja również do godz. 15.00, zaś same wybory odbędą się w niedzielę  16 czerwca 2019 r. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Rady Miejskiej, w zakładce WYBORY DO RAD OSIEDLI. Tam też pobrać można odpowiednie formularze zgłoszeń – zarówno do rady osiedla, jak i do obwodowej komisji wyborczej. Podkreślić tu muszę pewne niebezpieczeństwo – jeżeli w którymś osiedlu nie znajdzie się co najmniej 15 kandydatów, to rada taka nie zostanie wybrana, a osiedle przez najbliższe 5 lat (bo tyle trwać będzie nowa kadencja) nie będzie miało swojej rady. Tym samym pozbawione zostanie możliwości skutecznego wpływania na poczynania jednostek miejskich na terenie dzielnicy, a także corocznego zagospodarowywania wspomnianych środków przyznawanych do dyspozycji przez Radę Miejską (w bieżącym roku 100 tys. zł). Dlatego też zachęcam do kandydowania i do pracy w radzie osiedla – w myśl zasady „nic o nas, bez nas”.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej
Na niektórych ulicach osiedla roboty kanalizacyjne już zakończono. Przeprowadzono próby szczelności i przeglądy z zastosowaniem kamer telewizyjnych. Przychodzi pora na przywracanie odpowiedniej nawierzchni ulic. Zgodnie z warunkami, jakie AQUA otrzymała z MZD, w miejscach prowadzonych wykopów, na podbudowie tłuczniowej powinna zostać położona tzw. warstwa wiążąca z masy bitumicznej. Następnie bitumiczna warstwa ścieralna powinna zostać ułożona na całej szerokości jezdni każdej z ulic. Zwróciłem się do Miejskiego Zarządu Dróg z prośbą o prowadzenie ścisłego nadzoru nad tymi robotami – tak aby zostały wykonane prawidłowo, by wyremontowane drogi dobrze nam służyły przez dłuższy czas.
Na maj zaplanowano odtworzenie nawierzchni na ulicach Grenady i 13 Zakrętów.
 
Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia
16 kwietnia nastąpiło przekazanie placu budowy firmie PUH „ACRO” z Czechowic-Dziedzic. Od początku maja wykonawca robót zacznie gromadzić materiały wykorzystywane w budowie kanalizacji deszczowej i chodnika – tak więc (w zależności od warunków pogodowych) zasadnicze roboty powinny się rozpocząć jeszcze w maju. Niestety, wskutek wydłużających się procedur administracyjnych, opóźniła się wycinka zieleni kolidującej z inwestycją.
 
Kolory Piątej Ewangelii
W Bielskim Centrum Kultury trwa wystawa kilkudziesięciu obrazów o tematyce Ziemi Świętej, zatytułowana  „KOLORY PIĄTEJ EWANGELII”. Wystawę zwiedzać można prawie do końca maja, podczas każdej imprezy w BCK.
 
Imprezy plenerowe
Jak co roku miasto organizuje latem szereg koncertów plenerowych – w soboty na estradzie w Parku Słowackiego przy budynku BCK, w niedziele na rynku starego miasta. To darmowe koncerty, w których występuje wiele gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. Dla przykładu – w tym roku będzie to  Eleni, Bielska Estrada (tańce i piosenki z różnych krajów świata), Elena Łukawska z zespołem Cygańskie Klimaty, Grzegorz Poloczek (program kabaretowy), grecki zespół Mythos i inne.  Koncerty rozpoczynają się o godzinie 18.00 - warto skorzystać z takiej propozycji miłego spędzenia czasu.
Na inaugurację tegorocznych Dni Bielska-Białej, z jedynym w Europie koncertem, wystąpi światowa gwiazda Shaggy – początek o godz. 21.00 (Plac Ratuszowy – wstęp wolny). Około godziny 22.40 przewidziano widowisko laserowe.
  Odpowiedz
#36
Z prac Rady Miejskiej
Z ciekawszych uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w 14 maja br. warto wspomnieć uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia ich obwodów oraz utworzenia odrębnej Szkoły Podstawowej nr 30 w Komorowicach Śląskich, a także w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Zmieniona została uchwała w sprawie programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rada podjęła 30 uchwał, w których ustalono zmiany w statutach osiedli mieszkaniowych (o czym piszę poniżej). Treści wszystkich uchwał dostępne są na stronie internetowej Rady Miejskiej (http://www.rm.um.bielsko.pl).
Na sesji zgłosiłem interpelację – zapytanie w sprawie zmian w systemie informacji drogowskazowej, do których dojść powinno wraz z oddaniem do użytkowania budowanej ulicy Nowohałcnowskiej. Powinny one uwzględnić powstanie nowych połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami ekspresowymi a osiedlami Hałcnów i Komorowice. Wnioskowałem, by odpowiednia informacja pojawiła się na drogowskazach usytuowanych na kilku skrzyżowaniach (ronda na węźle Rosta, rondo w Hałcnowie, skrzyżowanie ulic Daszyńskiego – Hałcnowska i rondo budowane na skrzyżowaniu ulic Nowohałcnowska – Hałcnowska. Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński przyznał w odpowiedzi, że służby miejskie zapomniały o takiej konieczności, w związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie opracowany odpowiedni projekt zmian, które (cyt.) „zostaną wykonane przed dopuszczeniem do ruchu ciągu KZD-1” (czyli ulicy Nowohałcnowskiej).
W sprawach różnych wnosiłem o:
-       Dbałość o prawidłowe eksponowanie barw narodowych podczas świąt i uroczystości
-       Odpowiedni dostęp mieszkańców do informacji o zasięgu okręgów wyborczych
-       Wyczerpujące, a nie zdawkowe, odpowiedzi na zapytania i wnioski składane przez radnych
-       Zadbanie o stan techniczny i utrzymanie porządku na piętrowym parkingu obok BCK
-       Zaprzestanie nielegalnego pobierania opłat za parkowanie na parkingach miejskich, poza wyznaczonymi miejscami postoju.
 
Rady Osiedli
14 maja 2019 r. podczas VIII sesji  Rada Miejska w Bielsku-Białej dokonała zmian w statutach wszystkich 30 osiedli miasta. Uchwały wydłużają czas trwania kadencji Rad Osiedli do 5 lat, dostosowując tym samym ten okres do wydłużonej kadencji organów samorządowych. Realizując wnioski i postulaty płynące od Rad Osiedli oraz mieszkańców, Rada Miejska znacznie poszerzyła kompetencje opiniodawcze tych organów o sprawy związane z planami budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, zmianami organizacji ruchu, przebiegiem linii komunikacyjnych i usytuowaniem przystanków komunikacyjnych, tworzeniem, łączeniem, podziałem, likwidacją lub przekształceniem miejskich jednostek organizacyjnych, a także sprzedażą miejskich gruntów położonych na terenie Osiedla. Rady Osiedla będą również dysponentami większych niż do tej pory środków finansowych (w roku bieżącym 100 tys. zł z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników). To kolejny znaczący krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.  Każda rada osiedla liczy 15 członków, warto więc zgłaszać różne problemy do rad osiedlowych – zgodnie z kompetencjami ich działania. Warto też brać udział w wyborach do rad osiedli (które zaplanowano na 16 czerwca br.), jako że prezydent Miasta przeznaczył dodatkowy 1 mln zł  do podziału pomiędzy 5 osiedli, w których frekwencja będzie najwyższa.
 
System odwodnienia dróg
Ostatnie znaczne opady atmosferyczne po raz kolejny ujawniły niedoskonałość systemu odwadniającego drogi i okoliczne tereny – a właściwie brak takiego systemu. Skutki obserwowaliśmy między innymi na ul. Wyzwolenia – w rejonie skrzyżowania z ul. Zalotników, na ul. Zagrody, w Komorowicach na terenie przylegającym do potoku Kromparek, a także w wielu miejscach na terenie całego miasta. To efekt wieloletnich zaniedbań wynikających z braku kierowania odpowiednich środków finansowych na utrzymanie dróg (szczególnie lokalnych, gdzie często rowów brak) oraz na przebudowy przepustów pod drogami, które w wielu wypadkach mają zbyt małe światło dla przepływu wody. Zaznaczę tu, że od kilku lat trwa spór kompetencyjny pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, a PGW Wody Polskie, odnośnie powinności w zakresie regulacji potoku płynącego wzdłuż ul. Wyzwolenia i przepływającego przepustem w rejonie ul. Zalotników. Na moje interwencje w tej sprawie, MZD odpowiada, iż Wody Polskie nie chcą podejmować przebudowy potoku, zaś MZD nie może podjąć przebudowy zbyt małego przepustu (choć od kilku lat dysponuje odpowiednią dokumentacją), ponieważ na przeszkodzie stoi brak zgody właścicieli przyległego terenu.  Dobrze, że Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,  w wyniku mojej interwencji, zainteresował się tą konkretną sytuacją i osobiście wizytował to miejsce podczas ostatniej trudnej sytuacji powodziowej. Jest więc nadzieja, że zaangażowanie Prezydenta doprowadzi do rozwiązania problemu.
Po ostatnich ulewach szczególne podziękowania kieruję pod adresem strażaków OSP Hałcnów, którzy z poświęceniem, wielokrotnie  i  bezinteresownie nieśli pomoc mieszkańcom dotkniętym podtopieniami, wykorzystując specjalistyczny sprzęt. Zawsze możemy na nich liczyć.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej
W połowie maja, z inicjatywy AQUA SA odbyło się w domu kultury spotkanie z mieszkańcami w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Poruszono na im wiele problemów nurtujących mieszkańców naszej dzielnicy. Wyjaśniano też kwestie funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie budowanej kanalizacji. Ewentualne przedłużenie pozwolenia na ich funkcjonowanie można uzyskać przedstawiając pozytywne wyniki badań wód odprowadzanych poza teren posesji. Badanie takie można zlecić do laboratorium AQUA SA. Z hałcnowskiej strony internetowej pobrać można formularz zlecenia wykonania takiego badania (lub uzyskać w AQUA SA). Na zebraniu omówiono też problematykę końcowych odbiorów i budowy przyłączy do kanalizacji oraz dofinansowania tych przyłączy przez Urząd Miejski. Omawiano procedury i terminy związane z uzyskiwaniem tego dofinansowania. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę roku 2020, a realizacja większości podłączeń na miesiące sierpień – wrzesień 2020 r. Procedura rozliczeń dofinansowań powinna zostać zakończona najdalej w październiku 2020 r. Apeluję, by podłączenia i rozliczenia realizować jednak jak najszybciej, na bieżąco.  Jeżeli większość wniosków spłynęłaby pod koniec roku budżetowego, to z  uwagi na dużą liczbę podłączanych domów (ok. 450) mogłoby się okazać, że służby miejskie nie zdążą z rozliczeniami.
 
Skrzyżowania dróg równorzędnych
W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do sytuacji kolizyjnych pomiędzy pojazdami na skrzyżowaniach dróg osiedlowych, na przykład takich ulic, jak 13 Zakrętów – Marynarska, 13 Zakrętów – Oksywska, Braka – Agronomówka i inne.  Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przypominam wszystkim, że na skrzyżowaniach położonych w obszarach poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, obowiązują najczęściej zasady pierwszeństwa dla pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony – czyli są to skrzyżowania dróg równorzędnych.  Zarządzający ruchem przyjął w naszym mieście zasadę stosowania tzw. uspokajania ruchu w obszarach poza głównymi ulicami. Jak wynika z odpowiedzi Prezydenta Miasta na jedno z moich zapytań w tej sprawie (cyt.): „Biorąc pod uwagę przekroje ulic, sposób zagospodarowania terenu przyległego i mając na względzie ochronę najsłabszych uczestników ruchu ( w tym dzieci) podjęto decyzję o wprowadzeniu w obszarze strefy ograniczonej prędkości. W konsekwencji, zgodnie z przepisami, należało zastosować elementy uspokojenia ruchu. Za najważniejsze uznano likwidację tras z pierwszeństwem przejazdu.  W wyniku takiego działania, w naszej dzielnicy wprowadzono skrzyżowania równorzędne w rejonach takich ulic, jak na przykład: Sucharskiego – Nowy Świat; 13 Zakrętów – Pod Kasztanem; Architektów – Kolonia – Żywa – Murarzy; Pisarska – Okręgowa; Księży Las – Serdeczna i inne.  
Bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad pierwszeństwa przejazdu i o zachowanie szczególnej ostrożności.
 
  Odpowiedz
#37
Z prac Rady Miejskiej 
Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, pod głosowanie radnych poddano absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2018. Równocześnie po raz pierwszy przedstawiono obowiązkowy raport o stanie miasta, na którego podstawie udzielone miało być votum zaufania dla Prezydenta.  W przypadku absolutorium, sytuacja była dość nietypowa, jako że absolutorium dla Prezydenta Klimaszewskiego udzielane było za (w większości w roku 2018) działania Prezydenta Krywulta. Raport o stanie miasta, to obszerny dokument, zawierający ponad 250 stron szczegółowych informacji z różnych dziedzin gospodarki miejskiej. W moim odczuciu, w raporcie starano się zaprezentować te problemy z jak najlepszej strony. Pominięto natomiast informacje o obszarach działania, w których niezbędne jest podjęcie działań naprawczych. Dla przykładu, dział „Drogownictwo” prezentuje wyłącznie kwestie dróg znajdujących w stałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg. Całkowicie pominięto problematykę dziesiątków kilometrów niedoinwestowanych i bardzo często zdekapitalizowanych dróg gminnych i wewnętrznych, którymi zarządza Wydział Mienia Gminnego naszego Urzędu. Nie przedstawiono, czy i w jaki sposób, władze mają zamiar rozwiązywać bardzo ważny problemu braku prawidłowego odwodnienia dróg i okolicznych terenów. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, raport nie formułuje jakichkolwiek programów, które zawierałyby planowane działania dla poprawy tego bezpieczeństwa. Podobnie też w odniesieniu do zimowego utrzymania dróg, nie podjęto próby oceny istniejącego stanu organizacyjnego i sformułowania potrzeb ewentualnych korekt w tym zakresie. Moim zdaniem raport powinien nie tylko informować o stanie istniejącym, ale także przedstawiać słabe i silne strony gminy oraz formułować program działania – szczególnie jeżeli na jego podstawie udzielane ma być votum zaufania dla władz gminy. Taką opinię przedstawiłem na sesji podczas dyskusji nad raportem.
Z ciekawszych uchwał, Rada Miejska:
-       Przyjęła program „Miejsce przyjazne dla seniorów” (wprowadzając Kartę Seniora, upoważniającą do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji).
-       Uchwaliła zmiany w programie realizowania Budżetu Obywatelskiego.
-       Przyjęła jednolity tekst Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej.
Na sesji sierpniowej Rada między innymi:
-       Przyjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 152 mln zł (spłacanego do roku 2035) – z przeznaczeniem na wkład własny dla realizacji inwestycji drogowych i rozbudowę Szpitala Miejskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty).
-       Podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 79 mln zł z przeznaczeniem na realizację tych samych zadań, jednak kredyt ten spłacony ma zostać w 2020 roku.
-       Podjęła uchwałę o przystąpieniu do Związku Powiatów Polskich.
W złożonych przeze mnie interpelacjach:
-       Zwróciłem uwagę na błędy wykonawcze popełnione podczas budowy ścieżek rowerowych na przebudowywanej ul. Międzyrzeckiej.
-       Wniosłem o opracowanie i konsekwentne realizowanie strategii odbudowy, przebudowy i utrzymywania systemu odwodnienia dróg.
-       Zwróciłem się o systematyczne usuwanie zieleni ograniczającej widoczność na skrzyżowaniach dróg oraz zieleni zarastającej chodniki i zarastającej lampy oświetlenia ulicznego.
-       Zwróciłem się z prośbą o udzielenie informacji o stanie zaawansowania, realizowanego na mój wniosek, programu przebudowy niebezpiecznych zakończeń barier umieszczanych na drogach.
-       Złożyłem wniosek o umieszczenie na drogach Hałcnowa kolejnych wyświetlaczy prędkości.
-       Wystąpiłem do Prezydenta Miasta o egzekwowanie obowiązku wykaszania traw i chwastów z posesji prywatnych (jako przeciwdziałanie degradacji gruntu i zagrożeniom pożarowym) oraz o podjęcie szerokiej akcji informacyjnej w tym zakresie.
-       Złożyłem wniosek o upamiętnienie Księżego Lasu (na którego terenie powstanie wkrótce węzeł komunikacyjny dróg ekspresowych) – w postaci opracowania popularnonaukowego.
-       Złożyłem wniosek o całkowitą rezygnację przez jednostki miejskie ze stosowania herbicydów, a w szczególności bardzo szkodliwego roundupu, w zwalczaniu chwastów.
-       Złożyłem wniosek o opracowanie miejskiego programu wspierania tzw. małej retencji wód.
 
Miejski program pomocowy dla zmieniających system ogrzewania
Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę o pomocy finansowej dla osób, które w wyniku zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny, ponoszą zwiększone koszty paliwa. Wsparcie finansowe w ponoszeniu zwiększonych kosztów ogrzewania udzielone być może mieszkańcom, których dochody wynoszą do 500% kryterium dochodowego w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W praktyce oznacza to, że dla osoby samotnej, kryterium dającym możliwość uzyskania dotacji jest dochód do 3.505,- zł, zaś w przypadku rodziny kryterium stanowi dochód do 2.640,- zł na osobę w rodzinie. Pomoc będzie udzielana w postaci dotacji celowej wpłacanej przez urząd na konto operatora – czyli w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe – na koto spółki gazowniczej. Postępowanie w tych sprawach prowadzone będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Nowy chodnik na ul. Wyzwolenia
Wreszcie doczekaliśmy się nowego chodnika na ul. Wyzwolenia, który służył będzie bezpieczeństwu przede wszystkim mieszkańców rejonu ulic Architektów, Kolonia i Żywa. To efekt moich kilkuletnich przekonywań władz miasta o konieczności budowy tego chodnika, o jego roli dla bezpieczeństwa pieszych, starań o zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, wreszcie starań o wprowadzenie zadania do planu budżetu miasta. Ostatecznie, dzięki dobrej współpracy z Prezydentem Miasta – Panem Jarosławem Klimaszewskim, który na moją prośbę podjął decyzję o przekazaniu środków  finansowych w wysokości 1,9 mln zł,  zadanie mogło zostać zrealizowane. Wreszcie może też zostać zlikwidowane błędnie, niezgodnie z zasadami,  wyznaczone przejście dla pieszych (usytuowane pomiędzy ulicami Żywa i Murarzy).
Wszyscy mieli możliwość obserwowania jak taka inwestycja powstaje, jaki duży zakres robót obejmuje, jak wykonawca i inspektor nadzoru zmagali się z niespodziewanymi trudnościami technicznymi, których nie brakowało. Dlatego też cieszmy się z nowego chodnika, ale też i szanujmy go i jego otoczenie, bo nadaje naszej dzielnicy nowego charakteru, która dzięki temu pięknieje.
 
Budowa ul. Nowohałcnowskiej
W najbliższych tygodniach powinno nastąpić całkowite udostępnienie ulicy Nowohałcnowskiej do ruchu. Pewne opóźnienia w realizacji robót spowodowane zostały deszczowym majem, który uniemożliwiał realizację robót, a także pojawieniem się problemów technicznych, związanych z ujawnieniem się innych przebiegów niektórych sieci, aniżeli było to na mapie. Nie bez wpływu były także uwarunkowania związane z koniecznością solidnego zabezpieczeniem wodociągu o dużej średnicy (1200) od strony ronda na węźle Rosta.
 
Doświetlenie przejść
Zgodnie z moimi wnioskami, MZD przyjął do realizacji w bieżącym roku prace związane z tzw. doświetleniem trzech przejść dla pieszych. Są to przejścia związane z ruchem dzieci do szkoły – na ul. Wyzwolenia (skrzyżowanie z ulicami Zagrody i Księżycowa), na ul. Witosa (obok budynku szkolnego) oraz na ul. Janowickiej (skrzyżowanie z ul. 13 Zakrętów). W rejon przejścia na ul. Witosa został także przeniesiony radarowy wyświetlacz prędkości – usytuowany dotąd na ul. Wyzwolenia, gdzie spełnił swoje zadanie. To także realizacja mojego wniosku o rotacyjne przemieszczanie tego wyświetlacza pomiędzy ulicami, na których występuje znaczne zagrożenie bezpieczeństwa , wynikające z notorycznego przekraczania prędkości dopuszczalnych. … Tu apel do kierowców o przestrzeganie zasad ruchu zawsze, a szczególnie w obszarze zabudowanym, by wszyscy czuli się bezpiecznie, by rodzice nie niepokoili się o swoje dzieci jak te wychodzą samodzielnie do szkoły. Przypominam, że należy zachować szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych. W krajach sąsiednich przestrzeganie przepisów jest rzeczą oczywistą i nikt nie interpretuje ich po swojemu. 50 km/godz. to 50 nie więcej (!), uczmy się tego od innych. U nas, w Polsce, co roku ginie na drogach 3 tys. osób, w tym wielu pieszych.
 
Bezpieczeństwo pieszych na przejściu przy ul. Wyzwolenia 541
W reakcji na moje wnioski, na przejściu tym została przeprowadzona analiza warunków bezpieczeństwa pieszych. W jej wyniku zdecydowano o działaniach mających poprawić te warunki. Granica obszaru zabudowanego ma zostać przeniesiona aż na granicę miasta – czyli dla ochrony ruchu pieszego obniżona będzie prędkość dopuszczalna do 50 km/h (od godz. 5.00 do godz. 23.00) aż do końca ul. Wyzwolenia. Niezależnie od tego, przejście ma uzyskać dodatkowe oświetlenie .    
 
Remonty ulic
Nie został jeszcze zakończony remont cząstkowy ulic na terenie naszego osiedla. Częściowo związane jest to z budowaną kanalizacją sanitarną i koniecznością uzupełniania nawierzchni ulic po tych robotach. W najbliższym czasie mają zostać uruchomione prace remontowe na ul. 13 Zakrętów.
Zachęcam wszystkich do zgłaszania uszkodzeń nawierzchni (i innych uwag dotyczących infrastruktury miejskiej) za pośrednictwem portalu internetowego ZgłoszeniaBB. Stale śledzę pojawiające się tam informacje i – w razie stwierdzenia zwłoki w reakcji służb miejskich – podejmuję stosowne interwencje.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości